advies & ingenieursbureau

Draaiboek Beheer en Onderhoud: overzicht voor terreinbeheerders

Wie voert waar welke maatregelen uit? Wat doen we komend jaar in welk gebied? Vragen die menig terreinbeheerder zichzelf regelmatig stelt. Het juiste beheer en onderhoud is immers de sleutel tot de gewenste kwaliteit van uw terreinen. In ons werk zien wij vaak dat specifieke informatie over beheer en onderhoud voornamelijk in de hoofden van medewerkers zit en niet op papier staat, laat staan gedigitaliseerd is. Wanneer een medewerker ziek wordt, van baan verandert of van zijn pensioen gaat genieten, is de kans groot dat waardevolle informatie verloren gaat.

Compleet overzicht

Wij helpen graag bij het creëren van inzicht en overzicht en leggen waardevolle informatie samen met de beheerders vast. Op basis van de aanwezige beheertypen, beschrijven wij bijbehorende beheermaatregelen en zetten deze op kaart in GIS. Aansluitend stellen wij een budgetraming en werkplanning op. Financiële consequenties van wijzigingen in de beheermethode, de beheerfrequentie of de uitvoerder (bv. eigen medewerkers, vrijwilligers of een aannemer) zijn snel inzichtelijk te maken.

Uitgangspunt is dat de terreinbeheerder, na een intensieve fase van informatie verzamelen, ordenen, beheerkeuzes maken en soms aanbesteden, het Draaiboek zelf kan onderhouden. Alle documenten worden daarom in MS Word en Excel opgezet en kaartmateriaal in het opensource pakket QGIS. Waar gewenst ondersteunen wij natuurlijk bij het leren werken met de software.

Zowel voor eigen medewerkers, vrijwilligers als aannemers kunnen snel goede werkomschrijvingen met ondersteunend kaartmateriaal worden afgedrukt. Dit levert grote winst in kwaliteit en professionele communicatie. De documenten worden in de praktijk vaak gebruikt om een deel van het werk aan te besteden of subsidies (bv. BRIM, FSC en SNL) aan te vragen.

Bewezen succes

Tussen 2010 en 2017 hebben wij al ruim 40 Draaiboeken opgesteld voor diverse grote terreinbeheerders in Nederland. Zowel inhoudelijk als procesmatig hebben wij een optimale aanpak ontwikkeld waarbij wij snel, efficiënt en bovenal met veel draagvlak in de beheereenheid tot een eindproduct komen. Tot op heden zijn alle trajecten succesvol verlopen en door onze ervaring dat wij hiermee grote meerwaarde kunnen realiseren, zetten wij hier ook komende jaren vol op in!