advies & ingenieursbureau

Ecologische begeleiding: maatwerk in soortbescherming

Als u gaat slopen, bouwen, kappen, dempen of graven, kortom als u een ruimtelijke ingreep pleegt, kunnen beschermde planten of dieren worden verstoord, verjaagd of zelfs gedood. Vaak hebben de soorten voor deze plek gekozen omdat die voor hen optimale leefomstandigheden biedt.

Door de Omgevingswet bent u er wettelijk verantwoordelijk voor dat de soorten in het gebied niet worden geschaad. Dat geldt in het bijzonder tijdens de uitvoering van uw project. Soms is ecologische begeleiding nodig. De specialisten van Ecogroen helpen u daar graag bij.

Goede ecologische begeleiding begint met gedegen kennis

De bescherming van soorten vraagt om kennis over de eisen die soorten aan hun leefomgeving stellen. Ecogroen heeft die kennis. Bovendien weten we welke maatregelen nodig zijn om de soorten te beschermen. Deze maatregelen beschrijven we in een ecologisch werkprotocol (EWP). In het EWP staat hoe u werkzaamheden moet uitvoeren zonder (of met minimale) schade aan beschermde soorten. Het EWP (evenals de verleende vergunning) horen op de werkplek aanwezig te zijn. Op basis van het EWP verzorgen we de praktische ecologische begeleiding tijdens de uitvoering van werkzaamheden of het project.

Jarenlange ervaring

Ecogroen heeft de afgelopen 20 jaar veel ervaring opgedaan met ecologische begeleiding. Met onze specialisten en pragmatische aanpak leveren we maatwerk voor klanten en te beschermen soorten. Of het nu gaat om het verplanten van beschermde flora, het vangen en verplaatsen van beschermde vissen, het realiseren van vervangende verblijven voor vleermuizen of het ophangen van nestkasten voor (roof)vogels, wij hebben de expertise in huis. Alle collega’s zien het als een uitdaging om met u mee te denken binnen de kaders en mogelijkheden van natuurwet- en regelgeving.

Praktijkvoorbeelden van ecologische begeleiding

Bij het vergraven of dempen van watergangen vangen we aanwezige beschermde vissoorten als grote modderkruiper en kwabaal. Dat doen we voorzichtig en zorgvuldig om schade aan de vissen te voorkomen. We dammen stukken watergang af en pompen die bijna leeg. Dan gaan we met laarzen of waadpak aan de blubber in en vangen alle aanwezige vissen en amfibieën. Soms wordt een watergang gemaaid of gebaggerd. De waterplanten of bagger worden door de uitvoerder op de kant gebracht. We pluizen het op de kant gebrachte materiaal uit en doen elk gevangen exemplaar in een emmer met schoon water uit de watergang. Alle gevangen exemplaren zetten we over naar een nabijgelegen geschikte locatie waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Naast een steeknet gebruiken wij specifieke vangstmethoden zoals elektrische visapparatuur of een zegen (groot sleepnet).

Bij renovatie, sloop en nieuwbouw helpen we u om negatieve effecten op vleermuizen en vogels als huismus en gierzwaluw te voorkomen. Wij garanderen de functionaliteit van nestlocaties en verblijfplaatsen door zo vroeg mogelijk tijdelijke kasten op te hangen. We geven advies over realisatie van nest- en verblijfplaatsen in de nieuwe situatie en begeleiden de uitvoering ter plaatse met tips en advies.