advies & ingenieursbureau

Landgoederen en parken

Historie, cultuur, recreatie en natuur komen samen in landgoederen en parken. Ze bepalen het landschap en hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Dat is het bewaren waard.

Terreinbeherende organisaties als provinciale landschappen, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maar ook particulieren zetten zich in voor behoud en (her)ontwikkeling van dit cultuurhistorisch erfgoed. Maar toenemende bezoekersdruk en de daarmee samenhangende kosten voor beheer en onderhoud vergroten het risico dat landgoederen en parken in verval raken. Steeds vaker wordt gezocht naar nieuwe verdienmodellen en mogelijkheden voor herinrichting en beheer. Ecogroen begeleidt eigenaren en beheerders bij het vinden van passende oplossingen.

Samenwerking bij het herstel van landgoederen en parken

Sinds 2005 begeleidt Ecogroen eigenaren en beheerders van landgoederen en parken. Wij werken met hen van (ecologisch en hydrologisch) onderzoek en ontwerp tot realisatie en beheer. Mochten cultuurhistorie en landschappelijke inrichting een grote rol spelen, dan werken wij intensief samen met landschapsarchitecten en tuinhistorici. Van begin tot eind van het project heeft u echter één aanspreekpunt, verantwoordelijk voor het hele proces.

Na het uitvoeren van achterstallig onderhoud en de (her)inrichting van het landgoed -aangepast aan de behoeften van deze tijd- volgt het beheer. Wij helpen met het doordenken van benodigde beheermaatregelen, gebaseerd op de lange termijnwensen van de opdrachtgever. Bovendien bieden we opdrachtgevers inzicht in de kosten van het (meerjarig) beheer  door het uitwerken van beheerplannen in beheerbestekken. De in beheerbestekken genoemde maatregelen zijn makkelijk aan derden uit te besteden en het feitelijke beheerwerk wordt hiermee vaak goedkoper.

error: Content is protected !!