advies & ingenieursbureau

Naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw

Met kleine stappen kun je een groot verschil maken. Ook, of juist in, de agrarische sector, de sector die zo vast zit in een werkwijze van ‘meer voor minder’. Maatregelen die weinig geld kosten – en uiteindelijk zelfs geld besparen – kunnen op korte termijn veel doen voor natuur, landschap én de toekomst van een bedrijf. Of je nou als ondernemer wil kijken wat er mogelijk is op je erf, of als provincie of gemeente aan de slag wil op een groter schaalniveau: met onze kennis van ecologie, inrichting en beheer van het buitengebied denken we graag met u mee.

Het overgrote deel van de landbouwsector draait op het verdienmodel van hoge productie tegen lage kosten. Zo zijn we het gewend, al meer dan vijftig jaar; het is wat de keten vraagt en wat erfbetreders adviseren. Door lage marges en knellende (en veranderlijke) wet- en regelgeving is het moeilijk om het anders te doen.

Veerkrachtiger systeem bespaart geld

Dit model is toe aan een ingrijpende verandering, dat is wel duidelijk. Uitputting van de bodem, vervuiling door mest en gewasbeschermingsmiddelen, CO2-uitstoot en weinig toekomstperspectief voor de boer: uiteindelijk is het niet houdbaar. Bovendien vragen nieuwe uitdagingen als klimaatverandering juist om een veerkrachtigere landbouw die beter bestand is tegen droogte, wateroverlast en plaagdruk. Een natuurlijker systeem helpt daarbij: een gezonde bodem houdt beter water vast, gevarieerd en extensiever grondgebruik zorgt voor meer biodiversiteit, meer biodiversiteit zorgt voor natuurlijke plaagbestrijding. Onder aan de streep levert dat gewoon kostenbesparing op: minder opbrengstderving, minder beregening, minder machine-uren, minder krachtvoer, minder bestrijdingsmiddelen.

 

Met kleine stappen

Met z’n allen vragen we steeds meer van boeren: meer natuur, een beter milieu, dierenwelzijn en zien waar ons eten vandaan komt. Als boer wil je niets anders dan een eerlijke prijs, waardering voor wat je doet en een toekomstbestendig bedrijf. Willen we dus eigenlijk niet allemaal hetzelfde? Een betere toekomst voor mens en natuur. De vraag is nu hoe kunnen we dit realiseren?

Wij zien: met de juiste motivatie en goedgekozen maatregelen kun je al flinke stappen voorwaarts zetten, zonder meteen de hele bedrijfsvoering overhoop te halen en zonder dat het meteen enorm in de papieren loopt. Het vraagt alleen een andere manier van denken, van klein naar groot en van onderop naar boven.

Van A tot Z

Wij werken altijd met advies op maat, passend in de bedrijfsvoering: of je nou op zoek bent naar een plan van A tot Z of gewoon eerst eens wilt beginnen met A. Denk aan praktisch advies voor meer natuur op een bedrijf. Door moeilijk te maaien stukjes grasland (de ‘overhoekjes’) in het vervolg over te slaan is de steenuil bijvoorbeeld enorm geholpen. Een houtwal is een versterking van het landschap en een plek voor vogels en kleine zoogdieren – en biedt bovendien een gezonde aanvulling (‘apotheek’) op een koeiendieet.

Aan het andere eind van het spectrum zit de landschapsecologische systeemanalyse op bedrijfs- of zelfs gebiedsniveau. Hierbij brengen we eerst alle knelpunten in kaart voor bodem, watersysteem en landschap/biodiversiteit en werken dat uit in een praktisch (natuurbedrijfs)plan met kostenplaatje. Dat helpt om goed onderbouwde en betaalbare keuzes te maken die meerdere doelen dienen en werken voor alle betrokken partijen. Een deel van dit soort maatregelen kan door provincies, waterschappen of gemeenten worden gefinancierd; wij zijn goed thuis in de beschikbare (subsidie)regelingen.

Neem vrijblijvend contact op!

De afgelopen decennia zijn de werelden van natuurbeheerders en de landbouwers behoorlijk van elkaar vervreemd, maar dat is gelukkig snel aan het veranderen. Wij leveren graag onze bijdrage met een pragmatisch en deskundig advies, met respect voor boer en natuur. Heeft u een vraag of ambities om duurzamer te ondernemen? Neem gerust contact op, wij helpen u graag!