advies & ingenieursbureau

Projectmanagement

Projecten leiden is een vak; lees de krant en stel vast hoe lastig dat in de praktijk vaak blijkt te zijn. Wij hebben ervaren, betrokken projectleiders in huis. In de meeste projecten blijkt een ervaren inhoudelijk specialist met projectleidersvaardigheden het meest effectief en efficiënt. In grotere of complexere projecten is een projectleider op meer afstand van de inhoud meestal beter op zijn plaats. Betrokkenheid en voldoende tijd zijn in onze ogen belangrijke randvoorwaarden om een project succesvol te laten verlopen.

Van droom naar realisatie

De vertaalslag van een eerste idee naar een definitief ontwerp blijkt in de praktijk vaak de meest uitdagende fase van een project. In dit proces hebben wij te maken met vele factoren; denk hierbij aan de complexe ecohydrologische inhoud van een project, planning en organisatie van verschillende onderzoeken, afstemming met bevoegd gezag, omgevingsmanagement en het werken onder tijdsdruk. Juist in deze gevoelige fase van een project is krachtige regie door de projectleider essentieel. In grotere projecten maken wij graag gebruik van de IPM rollen, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid draagt. Om risico’s tijdig te signaleren en de juiste beheersmaatregelen te kunnen treffen, organiseren wij met regelmaat risicosessies. Onze projectleiders bewaken het detailniveau en gebruiken een gestandaardiseerd model om het planvormingsproces efficiënt te laten verlopen.

Samenwerking

Vaak zijn behalve ecologisch onderzoek óók onderzoeken nodig naar water & bodem, archeologie, niet gesprongen explosieven of terreinhoogtes. Voor deze onderzoeken werken wij nauw samen met een aantal specialistische bureaus, bij voorkeur met een vestiging in de nabijheid van het project. Door onze duurzame samenwerkingsverbanden kunnen wij benodigde specialistische kennis snel aan tafel krijgen. Dit blijkt zowel in de planvorming als ten behoeve van de afstemming met bevoegd gezag telkens zeer waardevol.

Geïnteresseerd om te horen wat wij voor uw project kunnen betekenen?

error: Content is protected !!