advies & ingenieursbureau

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Ecogroen bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is, via bijvoorbeeld het gebruik van een hyperlink op de website of door uitingen van derden op onze site.

De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, Internet, CD-ROM of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecogroen bv.

Het is bezoekers van de website verboden om de normale werking van de website te verstoren of de integriteit van de website te schenden door de inhoud daarvan te wijzigen.

Privacystatement

PRIVACYVERKLARING ECOGROEN B.V.

1) Inleiding

  • Deze verklaring beschrijft het beleid van Ecogroen B.V. (KvK 05073385) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Ecogroen B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ecogroen B.V. houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met Ecogroen B.V.

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Ecogroen B.V. wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 038-4236464 (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Mail: info@ecogroen.nl

Post: Emmastraat 16, 8011 AG Zwolle

3) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

  1. Ecogroen B.V. stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.
  2. Indien Ecogroen B.V. uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Ecogroen B.V. ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
  3. Ecogroen B.V. zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

4) Beveiliging en bewaring

  1. Ecogroen B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Ecogroen B.V. zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
  2. Ecogroen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Ecogroen B.V. uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Ecogroen B.V. uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

5) Cookies en profilering

  1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Ecogroen B.V. bezoekt.  Op de website(s) van Ecogroen B.V. worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
  2. Daarnaast kan Ecogroen B.V. gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Ecogroen B.V. te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Ecogroen B.V.  gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

6) Websites van derden

De website van Ecogroen B.V. kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ecogroen B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

7) Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

8) Wijzigingen

Ecogroen B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

9) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Ecogroen B.V. een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

10) Klachten

Ecogroen B.V. hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Ecogroen B.V.