advies & ingenieursbureau

Feestelijke afronding van het Meerjarenprogramma Ontsnippering en doorkijk naar de toekomst

De feestelijke afronding van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) voelde als een reünie. Dat is ook niet gek, want het programma startte al in 2005. Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail werken hard aan de laatste knelpunten. In de tussentijd is het natuurnetwerk en het netwerk van betrokkenen gegroeid. Hiermee groeide ook de collectieve kennis. Om de contacten en verworven kennis te behouden en te ontwikkelen heeft RWS de Community of Practice ‘Ontsnippering’ opgericht. De Community of Practice komt twee keer per jaar bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen en inzichten te delen.

IENE-conferentie

Nederland is ver gevorderd met de uitvoering van het MJPO, maar nog (lang) niet klaar met het ontsnipperen van natuur. Dat geldt overigens ook voor de rest van de wereld, zo bleek tijdens de IENE-conferentie (Infra Eco Network Europe) die dit jaar in Nederland is gehouden. Circa 90% van alle MJPO-knelpunten zijn opgelost. De laatste 10% zijn in voorbereiding of uitvoering. Nieuwe rijksknelpunten worden voorkomen door ver- of ontsnipperen mee te nemen bij aanleg van nieuwe infrastructuur. Adam Hofland, programmamanager voor het MJPO bij RWS, geeft aan dat het belangrijk is dat provincies (en gemeenten) de ontsnippering van de Nederlandse natuur voortzetten.

Ecogroen levert graag een bijdrage en heeft daarom de intentieovereenkomst getekend voor deelname in de COP “Ontsnippering”.