advies & ingenieursbureau

Tweeluik nieuwe eigendomsstructuur: de focus ligt nog meer op mens én natuur.

Ecogroen deelt sinds september 2022 de winst: 20% van de aandelen is via certificaten beschikbaar gesteld aan werknemers van Ecogroen; 60% van de aandelen is in handen van de Ecogroen Foundation, die zich gaat inzetten voor een betekenisvolle, groene toekomst. De andere 20% van de aandelen is ondergebracht bij vijf partners, die samen 100% zeggenschap hebben over Ecogroen. In dit tweeluik gaan we alle eigenaren van Ecogroen langs. In dit tweede deel: wat was de reden voor Jansje van Veersen en Mark Hoksberg om via het STAK certificaten van Ecogroen te kopen? En welke ambities heeft Ecogroen Foundation?    

“Het draait bij Ecogroen echt om de medewerkers. Dat voel ik in hoe we met elkaar omgaan en hoe er in ons wordt geïnvesteerd. Dat het bedrijf de winst met ons deelt, benadrukt dit nog maar eens,” vertelt Jansje van Veersen, vestigingsleider van Zwolle. Ze was pas net in dienst bij Ecogroen, toen tijdens een bijeenkomst iedereen werd bijgepraat over de plannen: medewerkers kunnen aandelen kopen in de vorm van certificaten via een Stichting Administratiekantoor (STAK). Het STAK beheert aandelen en koppelt het stemrecht los van het winstrecht. Hierdoor kunnen medewerkers voor een kleiner bedrag aandelen kopen, zonder dat ze de verantwoordelijkheid voor het bedrijf hoeven te dragen of grote financiële risico’s lopen. “Certificaten kopen, is mijn manier om te laten zien dat ik dit initiatief waardeer en steun,” aldus Jansje.  

Mark Hoksberg, adviseur ecologie, kreeg “een warm gevoel van binnen” toen hij van de plannen hoorde. “Wat wordt de toekomst van Ecogroen? Daar dachten we over na toen één van de eigenaren zijn aandelen te koop aanbood. De STAK is een hele elegante oplossing. Ik heb van dichtbij gezien hoe een vergelijkbaar bedrijf als Ecogroen overgenomen werd door een gigant. Alles was gericht op maximalisatie van de winst en van de bijzondere bedrijfscultuur bleef niks over. Dat had ons ook kunnen overkomen. Ik ben erg blij dat onze directeur dat niet zag zitten.” Jansje en Mark zien ook beiden de meerwaarde van STAK voor het bedrijf zelf. “Het draagt bij aan werkgeluk en als medewerkers goed in hun vel zitten, dan heeft dat óók een positief effect op het bedrijf,” legt Jansje uit. Mark beaamt dit. “Het stimuleert de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van je personeel.”  

“We kunnen nu écht wat betekenen voor natuur en landschap” 

Jansje en Mark zijn allebei ook enthousiast over de Ecogroen Foundation, waar zestig procent van de winst naar toe gaat. “Ik kende dit principe al bij een ander bedrijf waar ik eerder werkte en houd er wel van. Meer bedrijven zouden dit mogen doen,” zegt Jansje. Mark is nog wat stelliger. “Eerlijk gezegd, maken we er op dit moment met z’n allen een potje van. Onze kapitalistische wereld is te veel gericht op het maximaliseren van de winst. Dat gaat ten koste van mens en natuur. Het moet zuiniger. Ecogroen Foundation vind ik daarom fantastisch. We kunnen nu écht wat gaan betekenen voor de natuur en het landschap in Nederland.”  

Ecogroen stelde voorheen elk jaar 20.000 euro beschikbaar voor groene initiatieven van medewerkers, zoals het geven van natuurlessen op een basisschool of het aanplanten van bos. Nu wordt dat dus zestig procent van de winst. Waar komt die drive vandaan? “Binnen Ecogroen werken mensen met een groen hart, die een bepaald ideaalbeeld van de wereld voor ogen hebben. Die ambities kunnen we helaas niet altijd kwijt in ons werk,” leggen Bastiaan Tolkamp (adviseur ecologie), Pascal Peterman (adviseur ecologie) en Maartje Scholten (projectleider ecologie) uit. “Door voorheen een bedrag te reserveren en nu via Ecogroen Foundation, geven wij onze idealen handen en voeten.”    

Een overzicht van alle ideeën voor de stichting, die tijdens de brainstormsessies zijn opgehaald.

“Iedereen was zo enthousiast. De ideeën kwamen vanzelf”

Tijdens een bijeenkomst werd gevraagd wie mee wilde helpen met het opstarten van Ecogroen Foundation. Bastiaan en Pascal staken direct hun hand op. Maartje voegde zich er later bij, toen ze bij Ecogroen in dienst kwam. Uit enthousiasme, maar ook omdat haar ervaring in processen en participatie een mooie aanvulling was in de werkgroep. Het drietal voert namens Ecogroen Foundation het woord, maar ze benadrukken dat ze niet officieel het bestuur vormen. “Dat moet nog gevormd worden. We gaan polsen wie er graag in het bestuur wil plaatsnemen, dat kunnen ook mensen buiten Ecogroen zijn,” aldus het drietal.

Er zijn al brainstormsessies geweest met alle Ecogroeners om de missie en visie van de stichting in de steigers te zetten. “Iedereen was zo enthousiast. De ideeën kwamen vanzelf,” vertelt het drietal. De enorme opbrengst aan suggesties hebben ze gecategoriseerd naar zes thema’s: de aankoop van gebieden, voorlichting en educatie, voorlichting, onderzoek en monitoring, natuuractiviteiten en overig. De samenvatting van deze sessies inspireerde Triodos zodanig, dat ze garant stonden voor de aankoop van alle aandelen van Ecogroen Foundation! Ook heeft de werkgroep geïnventariseerd welke Ecogroeners betrokken willen zijn bij deze stichting en in welke mate. Verder denkt heel Ecogroen mee over een passende, nieuwe naam.

“Er is nog genoeg te doen, maar het eerste zaadje is geplant” 

Hoe het nu verder gaat met Ecogroen Foundation? “We gaan dus een bestuur vormen, onze plannen aanscherpen en de samenwerking opzoeken met andere partijen om te kijken óf en waar we elkaar kunnen versterken,” vertelt het drietal. “Het is namelijk niet de bedoeling dat we andere initiatieven voor de voeten gaan lopen. Er is dus nog genoeg te doen, maar het eerste zaadje is geplant.” Het drietal hoopt dat meer bedrijven geïnspireerd raken om hun winst ook in te zetten voor het maatschappelijk belang. “Winst maken, daar wordt je niet per se gelukkig van. Het gaat erom dat je waarde toevoegt aan de wereld om je heen. Wij moeten dit vaak nog uitleggen, het is niet vanzelfsprekend wat we doen. Maar hoe mooi zou het zijn als onze manier van werken vanzelfsprekend wordt, niet alleen voor ons, maar voor iedereen?”   

Dit was het tweede deel van het tweeluik, waarin we een rondgang maken langs alle eigenaren van Ecogroen. In het eerste deel lees je hoe Ecogroen tot deze bijzondere eigendomsstructuur is gekomen. En je ontdekt wat Anton Alberts, Astrid van Teeffelen, Jeroen Kragt en Marten Meyling bewoog om partner te worden van Ecogroen. Wil je meer weten over onze eigendomsstructuur, om te kijken of dit ook iets voor jou kan zijn? Neem dan gerust contact met ons op, we vertellen er met plezier over!