advies & ingenieursbureau

Wet natuurbescherming: voorbereid op nieuw beschermde soorten

Na veertien jaar Flora- en faunawet mag de lijst met beschermde soorten als algemeen bekend worden beschouwd. In de Wet natuurbescherming zijn een aantal nieuwe –soms uiterst zeldzame- soorten beschermd. Dit geldt hoofdzakelijk voor planten, dagvlinders en libellen. Reden genoeg voor ons om de lijst beschermde soorten eens grondig door te spitten en informatie te verzamelen over deze soorten. De verzamelde informatie hebben we beschreven in een zogenoemde factsheet per soort en gebundeld voor opleiding, voorlichting en gebruik in het veld. Hierdoor zijn onze ecologen beter voorbereid op het uitvoeren van veldonderzoek, het beoordelen van effecten en adviseren over voorzorgsmaatregelen of beheer. Voor wie het leuk vindt, presenteren we hieronder enkele voorbeelden van de door ons opgestelde factsheets:

Factsheet Sleedoornpage

Factsheet Bruine Eikenpage

Factsheet Bergnachtorchis

error: Content is protected !!