advies & ingenieursbureau

Wetgeving en beleid voor de aanpak van exoten

Bent u terreinbeheerder of werkt u bij een terreinbeherende organisatie of overheid? Dan krijgt u mogelijk te maken met wet- en regelgeving over de aanpak van invasieve exoten. Ecogroen volgt ontwikkelingen rond invasieve exoten op de voet en helpt u graag met nuttige kennis en advies over de beste aanpak.

(Update bericht: 15-08-19)

Wet- en regelgeving invasieve exoten in het kort

EU-exotenverordening

Sinds 1 januari 2015 is de ‘EU-exotenverordening’ van kracht. Onderdeel van deze verordening is de ‘Unielijst’ (sinds 3 augustus 2016) een lijst met aanvankelijk 52 soorten waarvoor een gezamenlijke aanpak van alle lidstaten nodig is. De Unielijst is een dynamische lijst die met enige regelmaat wordt geactualiseerd. In 2019 is de lijst opnieuw aangevuld met zeventien soorten.

EU-regels opgenomen in nationale wet- en regelgeving

Volgens artikel 20 van de EU-exotenverordening moeten lidstaten herstelmaatregelen treffen om ecosystemen te versterken zodat die beter zijn opgewassen tegen invasieve exoten. Ook moeten lidstaten de schade die is aangebracht door deze exoten herstellen. Tenslotte moeten ze de staat van instandhouding van beschermde soorten en hun habitats bevorderen, óók buiten de gebieden die volgens de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn zijn aangewezen. Nederland heeft de relevante onderdelen uit de EU-exotenverordening en de Unielijst opgenomen in de Wet natuurbescherming.

Verantwoordelijkheid provincies en subsidies

Een wijziging van de Regeling natuurbescherming maakt provincies sinds 7 maart 2018 verantwoordelijk voor uitroeiing of beheersing van invasieve exoten en voor herstel van beschermde soorten en habitats.

Provincies werken nog aan beleid ten aanzien van invasieve exoten. In Gelderland en Utrecht zijn subsidieregelingen beschikbaar. Meer daarover vindt u op onze pagina ‘Bestrijding invasieve exoten: subsidie aanvragen’.

Wat moet u doen als gemeente of terreinbeheerder?

De komende tijd zal wet- en regelgeving een plek krijgen op alle beleids- en uitvoeringsniveaus. Zo ook in gemeente Heerenveen, die Ecogroen de vraag stelde: “Wij willen Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw aanpakken in onze gemeente. Maar wat is er precies wettelijk verplicht en welke keuzes moeten of mogen we zelf maken?”

Ook andere gemeenten en terreinbeheerders lopen tegen dit soort vragen aan. Ecogroen volgt de ontwikkelingen rond invasieve exoten op de voet en kan u adviseren wat wet- en regelgeving betekenen voor uw situatie.

De provincie Gelderland en Utrecht hebben in 2019 een subsidieregeling geopend.

Meer weten?

Neem gerust en vrijblijvend contact op met Adriaan de Gelder van Ecogroen: a.degelder@ecogroen.nl, (06) 1595 2326. Op de website van de NVWA vindt u de meest recente Unielijst.

error: Content is protected !!