advies & ingenieursbureau

Bron- en beekherstel Water Collectief Twente

Ecogroen werkt samen met de Bosgroepen aan het herstel van de bronnen en beken op de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal. Dat doen we in opdracht van waterschap Vechtstromen voor het Water Collectief Twente, dat uit elf kleinere projecten aan beken en bronnen in Noordoost Twente bestaat. Na twee jaar van intensieve voorbereiding ronden wij deze winter de herinrichting van de laatste drie bronnen en beken af.

Hydrologie

Noordoost-Twente is vanwege de hoge ligging gevoelig voor verdroging. Daarnaast zijn de laatste decennia in verband met landbouwkundig gebruik veel bronnen en bovenlopen van beken dichtgeschoven, gedraineerd, gekanaliseerd of vervuild.

Ecogroen kreeg van waterschap Vechtstromen de opdracht om herstelmaatregelen aan beken en bovenlopen uit te voeren. De maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit het verondiepen van beken en soms uit het verleggen van beken naar haar oorspronkelijke profiel. Daarbij realiseren wij ruimte voor retentie om piekafvoeren en erosie verder benedenstrooms te voorkomen. Dit combineren wij met oplossingen voor obstakels in het landbouwkundige gebruik in en rondom de gebieden. Resultaat: de grondwaterstanden in de beekdalen stijgen, waardoor de oorspronkelijke beekdalvegetatie zich weer ontwikkelt. Verschillende zeldzame plantensoorten als Paarbladig Goudveil en Bronkruid profiteren hiervan. Bovendien blijft het water nu langer voorradig in Noordoost Twente en is het gebied beter voorbereid op periodes van droogte en watertekort.

Recreatie en beleving

Door herstel van het historisch kleinschalige landschap en het aanbrengen van recreatieve voorzieningen is ook de natuur- en landschapsbeleving versterkt.

Duikers zijn vervangen door voordes: hierdoor passeert het water weer zichtbaar wegen en paden. Wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers en rustzoekers kunnen nu nog meer genieten van het prachtige Noordoost Twente.

Water Collectief Twente

Water Collectief Twente (een initiatief van provincie Overijssel) ging in 2013 van start. Het is een vervolg op het succesvolle programma ‘Terug naar de Bron’ waarmee van 2006 tot en met 2012 is gewerkt aan herstel van bronnen en bovenlopen. Ecogroen bv en de Bosgroepen werken al vanaf 2013 tot en met 2015 aan verschillende deelprojecten. De Bosgroepen zorgden voor de ecohydrologische analyse en het schetsontwerp. Ecogroen maakte de definitieve ontwerpen, schreef de uitvoeringscontracten en begeleidde het werk tijdens de uitvoeringsfase.

Met de oplevering van de deelprojecten ‘Bovenloop Springendalse beek’, ‘Watermaatregelen Landgoed Singraven’ en ‘Bovenloop Poelbeek’ eindigen de projecten waar wij met bijzonder veel plezier aan werkten.

Ga vooral eens op locatie kijken en bewonder hoe mooi Noordoost Twente is. U kunt ook kijken op de website van het waterschap.