advies & ingenieursbureau

Dieren gaan liever door een tunnel dan over de weg

Uit onderzoek uitgevoerd door Ecogroen blijkt dat veel dieren gebruik maken van de faunapassages (17 soorten). Ook verrassende soorten als ringslang en eekhoorn verplaatsen zich wel eens door de tunnels. Een zeer druk bezochte passage ligt onder de N840. Hier liepen bever, otter, steenmarter, konijn, das, vos en haas doorheen. De das maakt het meest gebruik van de veilige oversteek.

Ecogroen onderzocht in 2014 voor de provincie Gelderland 39 kleine faunapassages. In de provincie liggen in totaal circa 200 passages. De tunnels hebben tot doel om dierpopulaties in stand te houden en uitwisseling van dieren tussen gebieden te bevorderen. Bovendien dragen de tunnels bij aan de verkeersveiligheid en verminderen het aantal faunaslachtoffers (zie kader).

Nauwkeurige tunnelvisie volgt

De signalen uit het onderzoek wijzen erop dat de dieren in het algemeen de tunnels accepteren. Kanttekening is dat het onderzoek dit jaar te klein was om echte conclusies te trekken per diersoort. In 2015 volgt een verdiepend afstudeeronderzoek van biologiestudent Wessel Nieuwland. Ecogroen zal zijn onderzoek begeleiden.

Technische inspectie

Naast onderzoek naar gebruik door diersoorten inspecteerden wij de faunapassages en ondersteunende faunavoorzieningen, als rasters en dassenpoorten, op ecologisch en technisch functioneren.