advies & ingenieursbureau

Meer beleving en biodiversiteit in de gemeentebossen van Rijssen-Holten

De gemeentebossen van Rijssen-Holten zijn spannender en soortenrijker geworden de afgelopen decennia. Dat is dankzij 30 jaar ‘natuurvolgend bosbeheer’. Ecogroen adviseert de gemeente Rijssen-Holten al sinds 2008 over hoe de bossen het best beheerd kunnen worden. Zo maakten we ook het Bosbeheerplan 2021-2033.

Natuurvolgend bosbeheer heeft vele voordelen. Het bos wordt biodiverser, er is meer te beleven voor bezoekers, en het is ook nog eens beter bestand tegen klimaatverandering. In de loop van de jaren is het bos omgevormd van een vrij eenvormig naaldbos tot een divers gemengd bos. Zo’n proces kan decennia duren, en dat lijkt lang. Maar voor bossen, met bosgeneraties van 200 tot 500 jaar, is het een relatief snelle omvorming.

In de onderstaande figuur staan twee scenario’s voor zo’n omvorming van naald- naar gemengd bos. Bovenaan een ongunstig, schoksgewijs scenario, en onderaan een gunstig, geleidelijk verloop. In Rijssen-Holten gaat het goed: het bos volgt het onderste scenario. De gemeentebossen bevinden zich nu tussen t2 en t3. Het nieuwe bosbeheerplan borduurt hierop voort.

Bij natuurvolgend bosbeheer nemen spontane processen geleidelijk steeds meer de beheermaatregelen over. Voorbeelden van zulke natuurlijke processen zijn het ouder laten worden van inheemse bomen en struiken tot en met de aftakelingsfase, natuurlijke verjonging van bos en het laten liggen en staan van dood hout.

Door externe invloeden blijven vooralsnog wel beheermaatregelen nodig, om beter en sneller het streefbeeld te bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • het verwijderen van exoten, o.a. door het zuiveren van natuurlijke verjonging
  • het maken van kleine open plekken in gelijkjarige bosopstanden en harde bosranden
  • het aanplanten van bomen en struiken die van nature in het bostype thuishoren en zich niet of slecht spontaan vestigen

Bijkomend voordeel: door het beheer kunnen de kosten van de bossenverzekering omlaag, omdat de risico’s op bosbrand steeds verder afnemen.

Wilt u ook advies of een beheerplan voor uw bos? Kijk wat wij voor u kunnen betekenen op Bosecologie, bosontwikkeling en bosbeheer

error: Content is protected !!