advies & ingenieursbureau

Natuurbescherming bij verbreding A12

De verbreding heeft directe invloed op het leefgebied van tal van beschermde soorten, waaronder boommarter en diverse reptielensoorten. Zo zijn in de wegberm grote aantallen zandhagedis aangetroffen, maar we troffen ook levendbarende hagedis, hazelworm en zelfs meerdere gladde slangen.

Degenen die wel eens tussen Ede en knooppunt Grijsoord bij Arnhem over de A12 rijden, zal het zeker zijn opgevallen: afgelopen jaren is hier door Heijmans gewerkt aan de verbreding van de snelweg van 2×2 naar 2×3 rijstroken. In 2016 is het werk opgeleverd.

Enorme mitigatie operatie

Ecogroen heeft het project ondersteund door zowel in de aanbestedingsfase als tijdens de uitvoering kennis over natuur inclusief bouwen te leveren en ecologische begeleiding en verantwoording te verzorgen. Vakblad Natuur en Landschap wijdde er een artikel aan. Eén van de belangrijkste maatregelen betrof het wegvangen van reptielen uit de wegbermen: een enorme mitigatie operatie. De dieren zijn uitgezet in nabijgelegen natuurgebieden die in nauw overleg met de terreineigenaren voor reptielen zijn geoptimaliseerd. RAVON – dé kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen in Nederland – heeft het vangen en verplaatsen van de reptielen uitgevoerd. De resultaten zijn gepubliceerd in RAVON tijdschrift nr. 62 van oktober 2016. Het artikel is absoluut de moeite waard voor iedereen die met soortgelijke projecten te maken heeft.

Monitoring

De komende jaren onderzoeken we in opdracht van Heijmans de effecten van de wegverbreding en de natuurmaatregelen. Ecogroen werkt bij deze monitoring samen met RAVON en de Zoogdiervereniging. We evalueren of de maatregelen werken zoals deze zijn bedacht. Daar komen wij in de toekomst zeker nog op terug.