advies & ingenieursbureau

Natuurontwikkeling Oostvaardersveld

De Oostvaardersplassen is een uniek natuurgebied dat zowel nationaal als internationaal in de belangstelling staat. Ecogroen bereidde het natuurontwikkelingsproject ‘Oostvaardersveld’ voor en begeleidde in 2014 de uitvoering.

Met de herinrichting ontstonden niet alleen optimale voorwaarden voor nieuwe natuur, maar bovenal unieke mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving. Dat was ook hard nodig, want mede door de film ‘De Nieuwe Wildernis’ nam het bezoekersaantal en daarmee de druk op de beschermde Oostvaardersplassen sterk toe.

Achtergrond

Het Oostvaardersveld ontstond in 1968 na het droogmalen van de Flevopolder. Het gebied is ongeveer 300 hectare groot en ligt ten noord oosten van de Oostvaardersplassen, ingeklemd tussen de spoorlijn Almere-Lelystad en de Lage Vaart. Het gebied is na de inpoldering kort in agrarisch gebruik geweest. Toen bleek al snel dat het onrendabele landbouwgrond betrof en is het snel weer teruggegeven aan de natuur.

Maatregelen

De belangrijkste inrichtingsmaatregel betrof het graven van grote waterpartijen. In totaal is er meer dan 340.000 kubieke meter grond verzet. Om je voor te stellen: dat is een het oppervlak van een voetbalveld van bijna 70 meter hoog! In totaal is er ruim 35 hectare open water en 40 hectare nieuw moeras gecreëerd. Meer dan 11 kilometer aan fiets- en wandelpaden kwamen erbij. Op informatiepanelen – bij de belangrijkste ingangen van het gebied – staan diverse routes van verschillende afstanden. Onder de spoorlijn Almere-Lelystad ligt nu een faunapassage, waarmee een deel van de grote grazers vanuit de Oostvaardersplassen het Oostvaardersveld in kunnen.

Natuurbeleving

Bezoekers mogen nu van dichtbij kennismaken met de bijzondere natuurwaarden van de Oostvaardersplassen. De inzet van grote grazers als Edelhert, Heckrund en Konikpaard op deze schaal is ongekend in Nederland. Daarnaast broeden er bijzondere vogelsoorten, zoals Zeearend en Lepelaar. Op een mooie dag is de kans op treffen van één of meerdere zonnebadende ringslagen groot. In het gebied bevinden zich ook meerdere beverburchten. De oplettende bezoeker treft langs de oeverlijn – door de bever – omgeknaagde bomen aan. In dit omvangrijke moerasgebied met rietland, ruige graslanden en waterplassen heeft de natuur het weer voor het zeggen. Voor bezoekers zijn er twee parkeermogelijkheden. Langs de Praamweg ligt een parkeerplaats centraal in het wandelgebied maar parkeren kan ook bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Kitsweg 1, Lelystad.