advies & ingenieursbureau

Nieuw kantoor Haren: duurzaam én goed voor biodiversiteit

IT-bedrijf New Nexus bouwt een nieuw kantoor aan de rand van het Groningse Haren, op het toekomstig bedrijventerrein Nesciopark langs de A28. Het pand wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd én men wil een ecologische meerwaarde leveren. Ecogroen adviseert over de inrichting van de buitenruimte en helpt New Nexus aan een BREEAM-certificaat.

New Nexus vindt duurzaamheid en natuur belangrijk en wil daar met deze nieuwbouw werk van maken. De architect (Codex) is al voortvarend begonnen en op de tekentafel is een modern, energiezuinig gebouw in een groene omgeving verrezen. Onlangs is de eerste paal geslagen en zijn de werkzaamheden gestart. Martin Heinen treedt tijdens het bouwproces op als ecologisch adviseur en levert de input voor het ecologische deel van het BREEAM-certificaat.

Duurzaamheid, esthetiek en ecologie

De beste keuzes voor duurzaamheid of esthetiek zijn niet altijd de beste keuzes voor ecologie. Het is een mooie uitdaging om met de architect op één lijn te komen. New Nexus heeft veel ambitie en samen komen we tot een acceptabel plan waarin alle partijen zich kunnen vinden. Het platte dak is heel geschikt voor een groen dak, maar ook voor zonnepanelen. De architect wil het gebouw laten opgaan in een open landschap met een weidse blik op de skyline van Groningen-stad. Ten aanzien van de afvoer van hemelwater is de eis dat het water zoveel mogelijk afvloeit in het eigen terrein. Vanuit BREEAM is een vereiste om een ecologische meerwaarde aan te brengen. Dit vraagt de nodige inspanning en creativiteit van alle partijen om tot een plan te komen waar ruimte is voor deze onderwerpen.

Ecogroen levert een schetsontwerp voor de buitenruimte. Daarin is een tuin met een groot aantal wilde planten en nectarplanten voor bijen, vlinders en hommels, stapelmuurtjes voor specifieke muurflora, bijen- en insectenhotels en een wadi om water lokaal op te vangen opgenomen. Wij kiezen bewust voor een afwisseling van verschillende inheemse, robuuste vaste planten zodat het onderhoud van de tuin minder intensief hoeft plaats te vinden en tegelijk de natuurlijke waarden flink worden verhoogd. De medewerkers van New Nexus kunnen straks genieten van een gevarieerde tuin en het bedrijf levert een bijdrage aan de instandhouding van planten- en diersoorten, hoe mooi is dat?

Eruit halen wat erin zit

De groene werkwijze moet een BREEAM-certificaat opleveren, een internationaal certificaat voor de duurzaamheid van gebouwen. New Nexus kan daarmee laten zien dat het bewezen duurzaam werkt.

Binnen BREEAM behaal je punten voor verschillende ‘credits’ (doelen). Zo moet je de huidige situatie en de potentie voor ecologie in kaart laten brengen. Een andere credit vereist dat je maatregelen neemt om de soortenrijkdom te vergroten. Sommige punten vragen een behoorlijke inspanning, zoals de vereiste om regionale maatregelen te nemen voor drie zeldzame soorten of soortgroepen; dat wordt zelden gehaald. Bij dit project in Haren bestaan alleen kansen voor versterking van muurflora, die ook in Groningen voorkomt.

Een voorwaarde is dat een erkend ecoloog de bewijslast levert. Wij verzekeren ons ervan dat aan de eisen wordt voldaan en proberen er daarnaast uit te halen wat er extra inzit. Dat is meteen het leuke van BREEAM-klussen, aldus onze ecoloog Martin Heinen: “In de ideale situatie word je als ecoloog al in een vroeg stadium bij een nieuwbouwproject betrokken. Je hoeft dan niet achteraf met kunstgrepen extra maatregelen uit te voeren maar kan aan de voorkant al maatregelen in de plannen mee laten nemen. Tegelijk is het erg leuk om uit te zoeken hoe je aan de klant een extra stukje natuur- en milieubesef mee kan geven en laten zien.”

Bron artist impression nieuwbouw: New Nexus/Codex

error: Content is protected !!