advies & ingenieursbureau

Veiligere oversteek voor otter in Gelderland

De otter kan binnenkort veiliger oversteken in Gelderland. De provincie pakt voor het einde van 2015 15 otterknelpunten bij provinciale wegen aan. Dit heeft tot doel verkeersslachtoffers onder otters te minimaliseren. Ecogroen adviseerde over de optimale inrichting van deze voorzieningen.

Door aanleg van loopstroken onder bruggen kunnen otters provinciale wegen in Gelderland nu onderlangs passeren. Nieuwe rasters geleiden de otters in de juiste richting. Dit biedt perspectief voor het duurzame behoud van de Nederlandse otterpopulatie.

Natte en droge voeten

Otters verplaatsen zich langs oevers of zwemmend door watergangen. Verkeersslachtoffers onder otters vallen dan ook regelmatig bij kruisingen tussen wegen en watergangen. Bij het naderen van een weg kunnen otters ervoor kiezen de weg over te steken óf de weg zwemmend onderlangs te passeren. Om te voorkomen dat otters de weg oversteken, legt de provincie geleidende rasters aan waarmee de otter gedwongen wordt om onderlangs te passeren. Met loopstroken wordt de oever onder de weg verbonden. Otters kunnen nu zowel met natte als droge voeten de weg veilig onderlangs passeren. Dit biedt perspectief voor het gebruik van de nieuwe faunavoorzieningen en daarmee duurzaam behoud van de otterpopulatie.

Verkeer als bedreiging

Eind jaren 80 verdween de otter uit Nederland. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie die geschat wordt op 140 dieren. Hoewel de populatie groeit zijn er nog steeds bedreigingen. In de periode 2003-2014 werden in Nederland 150 otters slachtoffer in het verkeer. Het aantal verkeersslachtoffers is per jaar toegenomen van 3 in 2003 tot 37 dieren in 2014. Sterfte door verkeer is daarmee één van de belangrijkste bedreigingen voor de otterpopulatie.

Otter profiteert niet alleen

Niet alleen de otter, maar ook veel andere diersoorten gebruiken deze faunavoorzieningen. In het voorjaar van 2015 registreerden wij op twee soortgelijke loopstroken onder een Gelderse provinciale weg het gebruik door 8 verschillende wilde diersoorten, waaronder steenmarter, egel en otter. Dit biedt perspectief voor het gebruik van de nieuwe faunavoorzieningen en daarmee duurzaam behoud van de otterpopulatie.