advies & ingenieursbureau

Wisenten gaan de hei op

Het gewenningsgebied bij Radio Kootwijk is gereed: de wisenten komen eraan. De oerrunderen worden door Staatsbosbeheer nabij buurtschap Gerritsfles (Radio Kootwijk) ingezet om vergrassing van de Veluwse heide tegen te gaan. In dit gebied is geen natuurlijk drinkwater beschikbaar terwijl een dorstige Wisent zo’n 60 liter per dag nodig heeft. Drie vennen -1 grote en 2 kleinere- voorzien nu in deze behoefte.

    .

Ecogroen begeleidde de aanleg van de drinkvennen. We hebben onderzoek gedaan naar de ecologische impact van de drinkvennen en de mogelijke verstoring van archeologische waarden. Dit leverde input voor het ontwerp en de locatiekeuze. Op basis van het definitief ontwerp vergunningen (omgevingswet en natuurwetgeving) aangevraagd en is een bestek opgesteld. Na aanbesteding voerde aannemer Slenderbroek het werk uit. Ecogroen verzorgde het toezicht en directievoering en coördineerde de levering van de klei, nodig om de drinkvennen waterdicht te maken.

Door tegenvallende weersomstandigheden moest het transport van de klei eind januari worden stilgelegd. Maar dankzij de drogere periode van de afgelopen weken lukte het toch om de uitvoering voor aanvang van het broedseizoen af te ronden. Het groot formaat gebak van de aannemer bij oplevering was een aangename verassing!

Wilt u op de hoogte blijven van de introductie van de Wisent op de Veluwe? Houd dan onze website in de gaten of ga naar http://www.wisentopdeveluwe.nl.