advies & ingenieursbureau

Zeldzame Kwabaal in Twentekanaal

Ecogroen trof begin 2016 in het Twentekanaal ter hoogte van Delden een Kwabaal van 33 cm aan. We vingen de zeldzaamheid in samenwerking met Anton van Triest, van Onderzoek & Advies Bureau Nederland (OAB), tijdens een visonderzoek. Het onderzoek had tot doel om de verspreiding van bedreigde en beschermde vissoorten in kaart te brengen.

Tot halverwege de vorige eeuw was de soort nog een algemeenheid in Nederland. Maar door grootschalige aanpassingen in het watersysteem en de intensivering van de landbouw is de soort sindsdien tot een van de zeldzaamste vissoorten van Nederland geworden.

Kwabaal: een bijna beschermde soort

Hoewel de waterkwaliteit sinds de laatste decennia belangrijk is toegenomen, staan resterende Kwabaalpopulaties nog steeds onder druk. Belangrijke knelpunten in het herstel betreffen onder andere migratiebarrières binnen en tussen rivier- en beeksystemen en het grotendeels ontbreken van paai- en opgroeihabitat, zoals overstromingsvlakten. Hierdoor wordt het voortbestaan van de Kwabaal in Nederland ernstig bedreigd. De soort staat dan ook vermeld op de Rode Lijst. Toch is de Kwabaal binnen de Flora- en faunawet niet beschermd. Dat is opmerkelijk. Gelukkig voor Kwabaal wordt per 1 januari 2017 de wettelijke bescherming van diverse soorten gewijzigd. Dan treedt de Wet natuurbescherming in werking en is ook de Kwabaal onder deze wet beschermd. Hopelijk draagt deze bescherming bij aan het herstel van de soort.

Meer weten over de kwabaal? Houd dan onze website in de gaten of download hier een uitgebreid artikel over de kwabaal