advies & ingenieursbureau

Werkveld

Projectvoorbereiding & Uitvoering

Meehelpen aan een mooier landschap en een rijkere natuur, dat is het werk van onze ‘adviseurs natuurtechniek’. We werken vanaf het eerste idee tot het moment dat het gebied aan de beheerder wordt overgedragen. Standaard oplossingen bestaan niet; bijna alles is maatwerk. Daarin ligt onze grote kracht: een interdisciplinair team van ervaren ingenieurs én biologen, dat precies weet wanneer wat nodig is om die natuurdoelen te bereiken.

Onze adviseurs natuurtechniek zijn en voelen zich in eerste instantie dienstverleners. Onze adviseurs zijn sterk in het proces, met de focus op kwaliteit, planning en kosten en voortdurend bewust van risico’s. Ze zijn altijd gericht op het succesvol bereiken van het gewenste eindresultaat.

Wij adviseren over de voor- en nadelen van de verschillende contract- en aanbestedingsvormen. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met risicoanalyses, besteksvormen, aanbestedingen en gunnen op basis van EMVI. Gedegen kennis van RAW en hybride contracten, het ARW2016, de Aanbestedingswet, de UAV’12 en UAV-gc is bij al onze natuurtechnici in ruime mate aanwezig. In uitzonderlijke situaties werken wij samen met de UAV- juristen van De Haan Advocaten in Zwolle.

Wij werken bij voorkeur met één adviseur per project die het hele traject van de eerste CAD-tekening tot en met oplevering van de onderhoudstermijn uitvoert. Dat is efficiënt en beperkt kans op communicatiefouten. Bovendien blijven verantwoordelijkheden niet ‘ergens in het midden’ liggen. In grotere, complexere of risicovolle projecten werken wij uiteraard met projectteams.