advies & ingenieursbureau

Werkveld

Visie- & Planvorming

Overal in Nederland investeren mensen in natuur en landschap. Het belang van stadsparken neemt toe. Landgoederen krijgen nieuwe bestemmingen en landbouwgrond wordt omgevormd naar natuur. Bestaande natuur wordt hersteld en toegankelijk gemaakt voor recreanten. Beken en rivieren krijgen meer ruimte. Mensen vinden het steeds belangrijker om te kunnen wonen, werken en recreëren in een groene en natuurlijke leefomgeving.

Of het nu gaat om grootschalige gebiedsprocessen of inrichtingsmaatregelen op perceelniveau, wij helpen graag met het vertalen van uw eerste gedachte of fantasie naar concrete, realistische uitvoeringsplannen. In landelijk of stedelijk gebied. In het ontwerpproces hanteren wij een open, flexibele maar bovenal oerdegelijke aanpak. Oerdegelijk klinkt misschien saai maar blijkt uitermate succesvol om het door u gewenste resultaat te bereiken. Een ontwerp(proces) kost tijd en wij doen dat goed of niet.

Onze allrounders zijn inhoudelijk sterk en communicatief vaardig. Onze experts kennen elk detail van het vakgebied: natuurbeleid en –wetgeving, ecologie of natuurontwikkeling en –beheer. Wij werken veel samen met experts van andere disciplines, zoals stedenbouw, hydrologie, archeologie, water en bodem.