advies & ingenieursbureau

Bestrijding invasieve exoten (gemeenten)

Ook in uw gemeente komen waarschijnlijk invasieve exoten als Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw voor. Vanwege wetgeving en mogelijke schade aan de omgeving maken nagenoeg alle gemeenten in Nederland hierop inmiddels beleid. Ecogroen ondersteunt bij de aanpak van invasieve exoten; van een beknopt praktisch advies tot volledig ontzorgen in beleid en uitvoering.

Gifloos bestrijden

Wij maken ons hard voor een natuurlijke leefomgeving zonder invasieve exoten en zijn ervan overtuigd dat dit zonder gif (Roundup) mogelijk is. In plaats van chemisch bestrijden zetten we de meest actuele wetenschappelijke kennis en al onze creativiteit in om te komen tot duurzame, effectieve en pragmatische oplossingen.

We leveren altijd maatwerk; elke locatie en elk type exoot kan immers om een eigen methode van beheren vragen. We verliezen daarbij het kostenaspect uiteraard niet uit het oog; oplossingen moeten betaalbaar zijn.

Brede dienstverlening

Wij kunnen u een breed pakket van diensten aanbieden om te ondersteunen bij de aanpak van invasieve exoten. Denk hierbij aan het:

  • schetsen van de juridische verplichtingen en mogelijkheden;
  • opstellen van (groen)beleid en afstemming met overige terreinbeheerders;
  • informeren over en aanvragen van subsidies;
  • inventariseren en monitoren van invasieve exoten;
  • adviseren over toe te passen prioritering, bestrijdingsmethoden en -strategieën;
  • opstellen van uitvoeringscontracten en kostenramingen (bv. frequentie- of beeldbestek);
  • toezicht en directievoering op de uitvoeringscontracten;
  • geven van cursussen en trainingen aan medewerkers (van beleids- tot uitvoerend niveau).

Samen staan we sterk

Samenwerking zien wij als dé voorwaarde voor het effectief bestrijden van invasieve exoten. Bovendien is samenwerking een voorwaarde om in aanmerking te komen voor één van de beschikbare subsidies. Invasieve exoten houden zich (helaas) niet aan gemeentegrenzen, waardoor goede afstemming met aangrenzende terreineigenaren noodzakelijk is. Stoppen met bestrijden bij de grens is dweilen met de (exoten)kraan open.

Als gemeente kunt u bovendien een rol spelen door bedrijven, agrariërs en overige burgers gericht te informeren (stop met aanplant in tuinen, pas geen gif toe, let op verspreiding van Japanse duizendknoop door maaien) en te ondersteunen bij inventarisatie en bestrijding.

Ecogroen kan bijdragen met kennis, ervaring en organisatiekracht. Daarnaast kennen wij het beleid en de strategie van de professionele terreinbeheerders, waardoor wij uw gemeente kunnen helpen om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. Ecogroen heeft een ‘Team invasieve exoten’ van 5 gedreven specialisten/adviseurs, waardoor wij u snel kunnen ondersteunen.