advies & ingenieursbureau

Bestrijding invasieve exoten (algemeen)

Japanse duizendknoop, Reuzenbereklauw, Halsbandparkiet, Amerikaanse rivierkreeft: het zijn zo maar wat voorbeelden van zogenoemde invasieve exoten / planten die in ons land voorkomen. Exoot, omdat deze soorten niet op eigen kracht maar door de mens in Nederland terecht zijn gekomen. Invasief, vanwege hun explosieve verspreiding en de negatieve gevolgen daarvan. Invasieve exoten kunnen negatieve gevolgen hebben voor natuur, volksgezondheid, veiligheid en economie. Het voorkomen, opsporen, bestrijden en monitoren van de soorten is dan ook urgent en van groot belang. Ecogroen adviseert beleidsmakers en terreinbeheerders waar, wanneer en welke actie gewenst is.

Voorkómen beter dan genezen

Bestrijding van exoten kost geld, veel geld. Zo werd in 2010 in het Verenigd Koninkrijk alleen al ruim 156 miljoen Pond uitgegeven aan het bestrijden van Japanse duizendknoop, een verwilderde tuinplant. Ook bestrijding van deze soort in Nederland zorgt voor hoge kosten: gemeente Amersfoort heeft aan de bestrijding van de soort in 2017 alleen al 307.000 euro uitgegeven. Zorgvuldig werken is nodig om verdere verspreiding te voorkomen. Een soort als Japanse duizendknoop wordt bijvoorbeeld nog vaak verspreid door (her)gebruik van onzuivere grond. Passende wet- en regelgeving is essentieel om het probleem van invasieve exoten bij de bron aan te pakken. Een goed voorbeeld is de door Europa opgestelde Unielijst. Op deze dynamische lijst staan soorten waarvoor bezit, handel, kweek, transport en import verboden zijn. Ecogroen is goed op de hoogte van actuele wet- en regelgeving over invasieve exoten en houdt de ontwikkelingen bij.

Bestrijd invasieve exoten op tijd

In de praktijk is voorkómen niet altijd mogelijk. Bestrijding van de invasieve plantensoort is dan nodig om schade te voorkomen of te beperken. Veel soorten blijven geruime tijd na introductie aanwezig als kleine populatie zonder noemenswaardig effect. Bestrijdings- en beheerkosten zijn in deze fase beperkt.  Pas na enige tijd wordt de populatie groter en zijn de gevolgen niet (meer) te overzien. De boodschap is dan ook: wacht niet te lang met bestrijden. Het tijdig signaleren van ongewenste soorten is essentieel. Ecogroen kan u helpen. Onze mensen hebben ruime ervaring met veldinventarisaties en het opsporen van invasieve planten.

Bestrijding van invasieve exoten is maatwerk

Maatwerk wil zeggen: aangepast aan elke specifieke situatie en de leefwijze van een betreffende soort. Zo is het bovengronds weghalen van Japanse duizendknoop in de late herfst verspilde moeite, omdat de soort zich op deze wijze juist vegetatief (ondergronds) vermeerdert. Daarnaast zijn factoren als haalbaarheid, prijs, nevenschade en wetgeving bepalend voor de keuze van de beste bestrijdingsmethode. Ecogroen brengt in kaart wat in uw situatie de best passende bestrijdingsmethode is. Hierbij maken we gebruik van een recent door ons ontwikkeld model.

Meten is weten

Zonder monitoring geen goede bestrijding. Monitoren geeft inzicht in de effectiviteit van gekozen bestrijdingsmethode in uw situatie. Met de verzamelde informatie kan bijvoorbeeld de bestrijdingsmethode geoptimaliseerd worden. Door te werken met een monitoringsplan wordt gewaarborgd dat de monitoring zorgvuldig wordt uitgevoerd. Ecogroen heeft ruime ervaring met het opstellen van monitoringsplannen. Daarnaast hebben we specialisten in dienst die de monitoring zelf kunnen uitvoeren.