advies & ingenieursbureau

BREEAM Landgebruik en Ecologie

BREEAM-NL is een internationaal geaccepteerde methode voor het beoordelen van de duurzaamheid van een gebouw of een wijk. Ecogroen regelt de certificering voor BREEAM Landgebruik en Ecologie.

Duurzaamheid is in onze samenleving een belangrijk thema. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwbouw, renovatie of beheer van bestaand vastgoed. In die sector is veel winst te boeken op het gebied van energiebesparing en -opwekking, cradle-to-cradle, ruimtelijke ordening en natuur. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Uit onderzoek van de World Green Building Council blijkt dat duurzame gebouwen tot 20% hogere huur- of leasetarieven kunnen opleveren. Een groeiend aantal initiatiefnemers kiest daarom voor een BREEAM-beoordeling van nieuwbouw- of renovatieprojecten.

Geslaagde certificeringen BREEAM Landgebruik en ecologie

Voor een BREEAM-certificaat worden tal van thema’s beoordeeld als energiegebruik, isolatie, materiaalgebruik, afvalstromen en ecologie. Ecogroen heeft afgelopen jaren veel certificeringen voor BREEAM Landgebruik en Ecologie begeleid, onder andere voor de stadhuizen van Rotterdam en Deventer, voor kantorencomplex ‘The Base op Schiphol’, autobedrijf Bourguignon in Leeuwarden en voor het nieuwe ziekenhuis van Tergooiziekenhuizen in Hilversum. Onlangs startten we ons eerste BREEAM-In Use-project voor de bestaande gebouwen AvioPort en TransPort op Schiphol.

Groene daken en vleermuisbunkers

Wij beoordelen de criteria voor BREEAM Landgebruik en Ecologie en adviseren over ecologische voorzieningen en de groene ruimte om de nieuwbouw. Het kan gaan om het aanbrengen van bloemrijke groene daken, natuurvriendelijke oevers of het aanbieden van nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen. In Rotterdam wordt een speciale nestkast voor Slechtvalk op de top van het stadhuis geplaatst. In Leeuwarden maakten we met behulp van oude rioolbuizen een ondergrondse vleermuisbunker en op Schiphol paste men het groenbeheer aan op de daar aanwezige Bijenorchissen. De winst voor de natuur is ook winst voor de initiatiefnemer!

error: Content is protected !!