advies & ingenieursbureau

Directievoering

De uitvoeringsfase is voor veel opdrachtgevers de spannendste fase in een project. De belangen zijn groot; het gaat meestal om kwetsbare natuur, veel geld en het project moet vaak onder tijdsdruk worden gerealiseerd. Er is weliswaar een contract met een aannemer gesloten, maar soms moet tijdens de uitvoering nog bijgestuurd, herbeoordeeld en besloten worden. Onze ervaren en betrokken directievoerders en toezichthouders houden grip op de uitvoering en ontzorgen u waar mogelijk.

Groen blauwe ingenieurs

Wij begrijpen als geen ander de vertaalslag van ecologische doelstellingen naar realisatie. Dit komt mede door de samenstelling van ons bedrijf; ecologen en ingenieurs werken dagelijks intensief met elkaar samen. Al onze ingenieurs beschikken over een stevige ecologische basiskennis. Daar waar de één gespecialiseerd is in natuurontwikkeling in laagveen, heeft een ander zich meer toegelegd op bron- en beekherstel , waterbouwkundige werken of landgoederenherstel. Wat onze directievoerders en toezichthouders tevens gemeen hebben, is dat ze de UAV 2012 (de spelregels voor samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer) kennen als hun broekzak. Wij zorgen voor ruim voldoende parate kennis en ervaring in het veld, waardoor wij het uitvoeringsproject daadkrachtig kunnen begeleiden en onze opdrachtgevers te allen tijde van goed advies kunnen voorzien.

Grip op de kosten

Wijzigingen en meerwerk met budgetoverschrijding tot gevolg, zijn vaak een schrikbeeld voor onze opdrachtgevers. Met onze werkwijze beperken we dat tot een minimum. Dat begint met een goed contractdocument. Gedurende het project voorzien wij onze opdrachtgevers regelmatig van voortgangsrapportages en prognoses zodat de uitvoering tijdig kan worden bijgestuurd. Onze stijl kenmerkt zich als ‘daadkrachtig en rechtvaardig’ en is daarmee in lijn met onze kernwaarde ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’.

Kennis van zaken… en van mensen

Onze toezichthouders houden niet alleen maar toezicht op de uitvoering, maar treden ook op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever richting bevoegd gezag, media, bewoners en belangengroepen. Wij zien het belang van een attente, zorgvuldige communicatie en creëren graag meerwaarde voor de uitstraling van uw organisatie en project.