Erfafspoeling op het boerenbedrijf

Ecogroen werkt samen met waterschappen en agrariƫrs om vervuiling als gevolg van erfwater tot een minimum te beperken. Sinds 2013 gelden milieuregels om vervuiling van water, bodem en lucht tegen te gaan. Deze algemene milieuregels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB) en gelden voor activiteiten die boeren en tuinders op hun erf uitvoeren. Door relatief eenvoudige ingrepen op het boerenerf kunnen waterkwaliteit, belevingswaarde en ecologische waarde van een watersysteem aanzienlijk verbeteren.

string(6) "stufff"