advies & ingenieursbureau

Evenement organiseren? Houd rekening met natuur!

Bij het organiseren van een evenement zoals een concert, vuurwerkshow, motorcross, kermis of vliegerfestival komt veel kijken. Vermoedelijk denkt u daarbij niet snel aan natuurwetgeving. Natuurbescherming staat overigens los van de evenementenvergunning, terwijl evenementen zich vaak afspelen op plekken met beschermde natuurwaarden zoals parken, het buitengebied of in beschermde natuurgebieden zoal bossen, uiterwaarden of duinen. Om een evenement te mogen houden, moet de initiatiefnemer voorafgaand aan het evenement de aanwezige natuurwaarden in kaart brengen en daar aantoonbaar zorgvuldig mee omgaan.

Wees er op tijd bij

Eén van de eerste vragen is of het evenement negatief effect kán hebben op beschermde natuur. Ligt een beschermd Natura 2000-gebied om de hoek of valt de beoogde datum voor het evenement binnen het broedseizoen van vogels? Een kosteloos telefoontje met een van onze deskundigen geeft al een eerste indruk.

Het is cruciaal om deze vraag tijdig te stellen. Bij een wekelijks terugkerende markt op het stadsplein zijn normaal gesproken geen nadere acties nodig. Bij een jaarlijkse kermis in een stadspark ligt dat al anders, zeker gedurende het broedseizoen. Dagenlang versterkte muziek, lichtmasten, flitsende lampen en grote groepen mensen kunnen de natuur fors verstoren: vogels die permanent hun nest en jongen verlaten, vleermuizen die gedesoriënteerd raken op weg naar hun verblijfplaatsen of bijzondere planten die vertrapt worden. Door vroegtijdig goed over effecten op beschermde natuur na te denken, kunnen wij helpen problemen te voorkomen.

Onderzoek

Met een veldbezoek beoordelen we of beschermde soorten binnen invloed van het evenement aanwezig (kunnen) zijn. Vervolgens brengen we te verwachten effecten in beeld en beoordelen we of deze negatief kunnen zijn voor beschermde natuur. Als dat het geval is, bekijken we in overleg met u wat er mogelijk is om deze effecten weg te nemen: dat noemen we mitigatie. Meestal is een goede voorbereiding en een slimme inrichting toereikend, zoals  het strategisch plaatsen van verlichting en aanpassen van looproutes. Indien een vergunning of monitoring tijdens een evenement noodzakelijk blijkt, kunnen wij dit uiteraard voor u organiseren.

Met onze expertise dragen wij op deze manier graag een steentje bij aan een goed georganiseerd en succesvol evenement!