advies & ingenieursbureau

Groene SIM / BRIM subsidie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) stimuleert eigenaren van rijksmonumenten om het onderhoud aan (groene) rijksmonumenten planmatig op te pakken. De RCE doet dat op basis van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten, kortweg BRIM. Sinds 2013 wordt in plaats van de term BRIM ook wel de overkoepelende term SIM (Subsidieregeling instandhouding monumenten) gebruikt. Ecogroen ondersteunt diverse eigenaren van groene rijksmonumenten met praktische kennis en advies tijdens de voorbereiding, aanvraag en verantwoording van een BRIM subsidie.

Voorbereiding en aanvraag BRIM subsidie

De BRIM subsidie is bedoeld voor sober en doelmatig onderhoud aan het monument. Dit betekent in de praktijk een bijdrage van 50% van de kosten voor subsidiabele werkzaamheden, vastgesteld op basis van normbedragen van de RCE. De BRIM subsidie wordt verstrekt voor een periode van zes jaar. Overweegt u BRIM subsidie voor uw groene monument (opnieuw) aan te vragen? Start dan op tijd met de voorbereidingen. Uw aanvraag dient uiterlijk 31 maart bij de RCE te zijn ingediend. Starten met de voorbereidingen aan het einde van de zomer heeft een aantal voordelen: er is voldoende tijd om zorgvuldig afwegingen te maken voor de aanvraag en de huidige staat van uw object is in deze periode van het jaar goed te beoordelen.

Uitvoering en verantwoording van werkzaamheden met een BRIM subsidie

Werkzaamheden die door de BRIM zijn gesubsidieerd, moeten worden uitgevoerd conform de URL6010, de uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken. Tijdens een BRIM periode hebben eigenaren een administratieve plicht: het verantwoorden van door de BRIM gesubsidieerde werkzaamheden. Zes jaar na toekenning van uw BRIM subsidie dient u aan te tonen dat de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden (door BRIM gesubsidieerd) hebben bijgedragen aan het behoud van uw rijksmonument(en). Onderdeel van het opleverdocument is uw administratie van de afgelopen zes jaren en een actuele inspectierapportage. Ecogroen ondersteunt diverse eigenaren van groene rijksmonumenten met het eenvoudig en doeltreffend inrichten van de administratie. Dit is ook voor u mogelijk. Wij zorgen er samen met u voor dat uw administratie, zonder tussenkomst van dure en ingewikkelde software, op orde is.

BRIM subsidie aanvragen in combinatie met SNL

Heeft u al een aanvraag in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en landschap (SNL) ingediend, maakt u al gebruik van SNL of bent u van plan naast een BRIM subsidie ook een SNL subsidie aan te vragen? Let dan goed op! Een dubbele subsidie ontvangen voor hetzelfde werk aan hetzelfde object is niet toegestaan. Vaak blijkt echter dat deze twee subsidies elkaar prima aanvullen. De subsidiebijdragen kunnen sterk wisselen tussen SNL en BRIM. Gericht kiezen voor SNL of BRIM loont! Ecogroen helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

BRIM subsidie aanvragen met POM status

POM staat voor Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. Een organisatie met de POM-status profiteert van vereenvoudigde subsidieaanvragen voor onderhoud, restauratie en herbestemming van monumenten en heeft voorrang bij de verstrekking van BRIM subsidie. Om een POM status te verkrijgen dient een aanvrager beleid, organisatie en financiën perfect op orde te hebben. Ecogroen bekijkt graag samen met u de mogelijkheden voor een POM status binnen uw organisatie.

Inhoudelijk ondersteuning door Ecogroen

Naast het verlichten van uw administratieve last ondersteunt Ecogroen ook inhoudelijk. We ontwikkelden een Draaiboek Beheer & Onderhoud dat een wezenlijke bijdrage levert aan deze voorbereiding en verantwoording. Een Draaiboek Beheer & Onderhoud is afgestemd op uw rijksmonument of terrein. Bij de aanvraag van BRIM subsidies werkt Ecogroen frequent samen met SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen. Deze samenwerking garandeert een brede expertise, daar heeft u en de subsidieverlener baat bij. Wij kunnen u ook  helpen met begeleiding en advies om een optimale subsidieaanvraag en verantwoordingsmethode voor uw organisatie/terrein te ontwikkelen. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.