advies & ingenieursbureau

Naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw

De agrarische sector staat onder druk. Hoge productie tegen lage kosten is al meer dan vijftig jaar het credo en dit verdienmodel is toe aan een ingrijpende verandering. Heeft u als gemeente, provincie, waterschap, agrariër of agrarisch collectief de ambitie om de landbouw duurzaam en toekomstbestendig te maken? Denk dan eens aan Ecogroen. Wij hebben de juiste kennis en ervaring in huis, leveren advies op maat en geloven dat je met kleine stappen een groot verschil kunt maken voor natuur, landschap én de toekomst van boerenbedrijven. Ontdek hier wat wij voor u kunnen betekenen.

Waarom moet het anders?
Het overgrote deel van de landbouwsector draait op het verdienmodel van hoge productie tegen lage kosten. Zo zijn we het gewend, al meer dan vijftig jaar; het is wat de keten vraagt en wat erfbetreders adviseren. Door lage marges en knellende (en veranderlijke) wet- en regelgeving is het moeilijk om het anders te doen. Het is duidelijk dat dit model toe is aan een ingrijpende verandering. Uitputting van de bodem, vervuiling door mest en gewasbeschermingsmiddelen, CO2-uitstoot en weinig toekomstperspectief voor de boer: uiteindelijk is het niet houdbaar.

Bovendien vragen nieuwe uitdagingen als klimaatverandering juist om een veerkrachtigere landbouw die beter bestand is tegen droogte, wateroverlast en plaagdruk. Een natuurlijker systeem helpt daarbij: een gezonde bodem houdt beter water vast, gevarieerd en extensiever grondgebruik zorgt voor meer biodiversiteit, meer biodiversiteit zorgt voor natuurlijke plaagbestrijding. Onder aan de streep levert dat gewoon kostenbesparing op: minder opbrengstderving, minder beregening, minder machine-uren, minder krachtvoer, minder bestrijdingsmiddelen.

 

Wat kunnen we voor je betekenen?
Veel partijen houden zich inmiddels bezig met de toekomst van de agrarische sector: gemeenten, provincies, waterschappen en agrarische collectieven. Ieder van hen is op zoek naar manieren om de landbouw duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Of je nou als provincie ondernemers wilt stimuleren erfaanpassingen te doen of als waterschap zelf aan de slag wilt met de droogteproblematiek: met onze kennis van ecologie, inrichting en beheer van het buitengebied, kunnen wij je hierover adviseren en de uitvoering ervan op ons nemen.

Zo kunnen wij kunnen boeren praktisch advies geven hoe ze meer natuur op hun bedrijf kunnen krijgen. Als zij bijvoorbeeld moeilijk te maaien stukjes grasland (de ‘overhoekjes’) in het vervolg overslaan, dan is de steenuil daar enorm bij geholpen. Of we adviseren hen een houtwal aan te leggen. Dit is een versterking van het landschap en een plek voor vogels en kleine zoogdieren – en biedt bovendien een gezonde aanvulling (‘apotheek’) op een koeiendieet.

Wij maken ook landschapsecologische systeemanalyses op bedrijfs- of zelfs gebiedsniveau. Hierbij brengen we eerst alle knelpunten in kaart voor bodem, watersysteem, landschap en biodiversiteit. Dit werken we vervolgens uit in een praktisch plan met bijbehorend kostenplaatje. Dat helpt om goed onderbouwde en betaalbare keuzes te maken die meerdere doelen dienen en werken voor alle betrokken partijen. Ook zijn we erg thuis in beschikbare (subsidie)regelingen.

Hoe gaat Ecogroen te werk?
Wij werken altijd met advies op maat: of je nou op zoek bent naar een plan van A tot Z of gewoon eerst eens wilt beginnen met A.  We kennen hierbij de wereld van beleidsmakers, natuurbeheerders én de boeren. Deze werelden zijn de afgelopen decennia behoorlijk van elkaar vervreemd. Gelukkig is dat aan het veranderen en wij leveren daar graag onze bijdrage aan.

Zo zien we bij boeren dat ze met de juiste motivatie en goedgekozen maatregelen al flinke stappen voorwaarts te zetten, zonder dat ze meteen de hele bedrijfsvoering overhoop hoeven te halen en zonder dat het meteen enorm in de papieren loopt. Iets wat hen zal aanspreken, en waarin wij kunnen adviseren en ondersteunen. Wij houden van een pragmatische aanpak.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op!
Is jouw organisatie druk bezig de landbouw duurzaam en toekomstbestendig te maken? En kun je op het ecologisch vlak hierbij hulp gebruiken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We ontdekken graag samen met je de mogelijkheden.