advies & ingenieursbureau

Bestrijding invasieve exoten: subsidie aanvragen

De bestrijding van invasieve exoten is een lastige en kostbare klus. Steeds meer provincies maken beleid voor de bestrijding van invasieve exoten. De provincie Gelderland heeft inmiddels een subsidieregeling geopend.

Gelderland: gebiedsplan en bestrijding

De provincie Gelderland heeft subsidie beschikbaar voor het opstellen van een gebiedsplan. Met een gebiedsplan brengt u het precieze probleem en de oplossingen in kaart. Van belang is dat u ook aangeeft hoe u (beter) gaat samenwerken met andere partijen binnen het grond- of stroomgebied. In aanmerking voor subsidie komt een gebiedsplan voor Aziatische duizendknopen, Canadese en late guldenroede, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en zonnebaars.

Daarnaast kunnen terreineigenaren subsidie aanvragen voor de bestrijding van deze invasieve exoten. Voorwaarde is dat de betreffende soort zich gevestigd heeft binnen een natuurgebied (Natuurnetwerk of Natura 2000), als een geïsoleerde populatie. U moet maatregelen treffen voor drie jaar.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden en voorwaarden van de regeling in Gelderland, helpen een subsidievraag in te dienen, het gebiedsplan opstellen en de uitvoering begeleiden. Ook in andere provincies worden beleid en (subsidie)regelingen verwacht. Wij houden u op de hoogte.

error: Content is protected !!