advies & ingenieursbureau

Bestrijding invasieve exoten: subsidie aanvragen

De bestrijding van invasieve exoten is een lastige en kostbare klus. Steeds meer provincies maken beleid voor de bestrijding van invasieve exoten. De provincies Utrecht en Gelderland hebben inmiddels een subsidieregeling geopend.

Gelderland: gebiedsplan en bestrijding

De provincie Gelderland heeft subsidie beschikbaar voor het opstellen van een gebiedsplan. Met een gebiedsplan brengt u het precieze probleem en de oplossingen in kaart. Van belang is dat u ook aangeeft hoe u (beter) gaat samenwerken met andere partijen binnen het grond- of stroomgebied. In aanmerking voor subsidie komt een gebiedsplan voor Aziatische duizendknopen, Canadese en late guldenroede, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en zonnebaars.

Daarnaast kunnen terreineigenaren subsidie aanvragen voor de bestrijding van deze invasieve exoten. Voorwaarde is dat de betreffende soort zich gevestigd heeft binnen een natuurgebied (Natuurnetwerk of Natura 2000), als een geïsoleerde populatie. U moet maatregelen treffen voor drie jaar.

Utrecht: maatregelen, onderzoek, samenwerking

Ook in de provincie Utrecht kunt u subsidie aanvragen voor de bestrijding van invasieve exoten (tot en met 31 december 2019), waaronder de reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, drie soorten Aziatische duizendknopen en een aantal aquatische soorten. Een subsidievoorwaarde is dat de exoot de biodiversiteit bedreigt. Behalve de bestrijding zelf komt onderzoek naar maatregelen in aanmerking voor subsidie. Ook plannen die de samenwerking bevorderen tussen grondeigenaren en beheerders zijn subsidiabel, evenals het betrekken van burgers.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden en voorwaarden van de regelingen in Gelderland en Utrecht, helpen een subsidievraag in te dienen, het gebiedsplan opstellen en de uitvoering begeleiden. Ook in andere provincies worden beleid en (subsidie)regelingen verwacht. Wij houden u op de hoogte.