advies & ingenieursbureau

Versterken biodiversiteit

Steeds meer particulieren en organisaties willen aan de slag met biodiversiteit. Dat is belangrijk: met veel planten- en diersoorten gaat het in Nederland niet goed. Bovendien is niet alleen in de natuurgebieden winst te behalen; kansen liggen er (juist) ook in de stad en het agrarisch gebied. Soms kunt u met een beperkte extra inspanning de biodiversiteit enorm vooruit helpen. Ecogroen heeft de juiste kennis in huis om u te adviseren en verder op weg te helpen.

Om de natuur te beschermen is wet- en regelgeving opgesteld. Als u bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk wilt bouwen, dan moet u onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde soorten en eventueel maatregelen nemen. Dat zijn echter veelal minimale eisen: het voorkomt of beperkt schade aan de natuur, maar geeft haar zelden een zetje in de goede richting.

Van vleermuiskast tot bloemrijke berm

Wilt u iets extra’s doen voor de natuur? Wij adviseren u graag over mogelijkheden die passen bij uw situatie en budget. Denk aan vleermuis- en nestkasten in en om gebouwen, bijenhotels of een beplantings- of beheerplan voor waardevolle bermen en groenstroken. Van een saai bosje maakt u met hetzelfde gemak een bloemrijke plek waar vlinders en bijen het hele seizoen nectar vinden. Of leg eens een voedselbos aan: aantrekkelijk voor omwonenden en een boost voor de biodiversiteit.

Wij hebben een breed pakket aan voorbeelden in huis en de juiste kennis en creativiteit om met een goed voorstel te komen. Vaak passen deze maatregelen prima in een bestaande planning en zijn de meerkosten beperkt. Werkt u aan nieuwbouw of renovatie en neemt u ecologie (en duurzaamheid) daarin mee, dan kan het aantrekkelijk zijn om u te laten certificeren volgens BREEAM.

Biodiversiteit staat nog altijd onder druk

Biodiversiteit staat steeds meer in de belangstelling. Enerzijds gebeuren er goede dingen: het Natuurnetwerk Nederland wordt aangelegd, er worden herstelmaatregelen genomen in en om Natura 2000-gebieden en de eerste tekenen van een natuurinclusieve omslag in de landbouw zijn zichtbaar. Anderzijds blijft resultaat in veel opzichten achter. Nog altijd staat een derde van onze planten- en diersoorten op de Rode Lijst. In een deel van onze natuurgebieden zijn tekenen van herstel zichtbaar, maar met de biodiversiteit in agrarisch en stedelijk gebied gaat het nog steeds niet goed, becijferde het Compendium voor de Leefomgeving in juli 2019.

Ook wereldwijd zijn de zorgen groot. Het onafhankelijke wetenschappelijke platform IPBES rapporteerde in mei 2019 dat één miljoen soorten in hun voortbestaan worden bedreigd. Oorzaken zijn onder meer klimaatverandering, vervuiling en invasieve exoten.

Samen kunnen we meer!

De achteruitgang in biodiversiteit is niet meer alleen voor natuurliefhebbers een reden tot zorg. Een robuuste, biodiverse natuur zorgt voor frisse lucht en schoon water, bestuift onze gewassen, vangt piekbuien op en zorgt voor een aangenaam en gezond leefklimaat in de stad. Steeds meer overheden, organisaties en ondernemers zien het belang van biodiversiteitsherstel, omdat ze zelf geloven in de waarde van biodiversiteit of omdat hun klanten erom vragen. En dat is goed nieuws! Wij geloven dat we in ons denken en doen toe moeten van ‘schade beperken’ naar natuurinclusief werken en het versterken van de natuur. Wij kijken naar het hele plaatje. Doet u mee?