advies & ingenieursbureau

Ecologisch Adviesbureau Ecogroen

Ecologisch adviesbureau Ecogroen is in 2003 opgericht door Etienne de Vries en Guus Engelbertink, van huis uit ecoloog en landschapsinrichter. Beiden met een grote drive om binnen het groene werkveld opdrachtgevers in al hun diversiteit zo goed mogelijk van dienst te zijn. De basis was en is heel eenvoudig: plezier hebben in wat je doet en elke dag samen met collega’s streven naar maximale klanttevredenheid en de hoogste kwaliteit. Deze uitgangspunten vormen ook vandaag de dag nog de basis voor ons dagelijks werk, nu inmiddels met circa 60 mensen. We hebben ze uitgewerkt in onze kernwaarden.

Ga snel naar:

Een sfeerimpressie van de afgelopen 10 jaar.

Onze kernwaarden

Hard op de inhoud, zacht op de relatie

In onze communicatie met elkaar zijn vriendelijkheid, gelijkwaardigheid, behulpzaamheid, openheid, eerlijkheid en respect onze centrale uitgangspunten. Hiermee dragen we bij aan elkaars welzijn en creëren we een vertrouwensbasis voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ten aanzien van de inhoud van ons werk en de wijze waarop wij dit uitvoeren, zijn wij echter ook kritisch naar onszelf en elkaar. Zaken die het goed functioneren van onszelf of het bedrijf in de weg staan gaan we niet uit de weg maar worden zo snel mogelijk gesignaleerd, benoemd en opgelost. Het kan daarbij gaan om praktische problemen, maar ook om negatieve emoties of conflicten. Omdat wij empathie tonen voor elkaar is de drempel om elkaar aan te spreken laag en de oplossingsbereidheid groot. Iedereen kan en moet een bijdrage leveren aan een harmonieuze samenwerking. Door dit alles in acht te nemen scheppen wij zelf de omstandigheden waarbinnen we optimaal kunnen functioneren.

Continu verbeteren en vernieuwen

Het continu ontwikkelen van onszelf en het verbeteren van de processen, adviezen en producten van ons bedrijf zijn noodzakelijk in een concurrerende omgeving waarin de behoeften van onze klanten veranderlijk zijn en de markt voortdurend in beweging is. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen is het soms nodig uit je comfortzone te stappen en gecalculeerde risico’s te nemen. Iedereen is op zijn of haar niveau verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage hier aan. We kijken kritisch naar binnen en nieuwsgierig naar buiten. Fouten maken mag en is zelfs noodzakelijk om te verbeteren en te innoveren. Ontwikkeling is een leerproces, zowel individueel als op bedrijfsniveau.

Duurzame relaties

Een dienstbare houding naar onze klanten is een eerste voorwaarde om te kunnen werken bij Ecogroen; de oprechte intentie een ander te willen helpen vormt onze basis. Daarnaast zorgen wij dat de benodigde kennis en kunde in huis is om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. Klanten kunnen er van op aan dat wij kwaliteit leveren, op tijd en voor een eerlijke prijs. De relaties met klanten zijn open en informeel voor zover het de professionaliteit van de relatie niet in de weg staat. In onze belangenafwegingen verkiezen wij duurzaamheid van de relatie boven korte-termijn-winsten. Het duurzaam binden van opdrachtgevers leidt tot een wederkerige afhankelijkheid. Wanneer klanten ons vragen te handelen op een wijze die wij ethisch niet kunnen verantwoorden, gaan wij hier niet in mee en maken dit bespreekbaar.

Diensten ecologisch adviesbureau Ecogroen

Bij Ecogroen werken ecologen, ontwerpers, besteksschrijvers, directievoerders en toezichthouders.

  • Visie- & Planvorming: Wij onderzoeken natuur, toetsen ruimtelijke ontwikkelingen aan natuurwetgeving en begeleiden de realisatie van nieuwe natuur. Lees verder.
  • Inventarisatie & Monitoring: Wij monitoren natuurgebieden, bermen en dijken. Lees verder.
  • Natuurwetgeving & Effectstudies: Wij toetsen initiatieven aan de Wet natuurbescherming, het Natuurnetwerk Nederland en provinciale verordeningen. Lees verder.
  • Projectvoorbereiding & Uitvoering: Wij adviseren over ontwikkeling en beheer van natuur. Lees verder.

Onze adviseurs en ingenieurs treden op als projectmanagers, stellen ontwerpen en kostenramingen op, schrijven bestekken, zetten onderzoeken uit en vragen vergunningen aan. Na de aanbesteding begeleiden wij de uitvoering zodat het oorspronkelijke idee ook werkelijkheid wordt. Dit doen wij onder andere voor provincies, waterschappen, gemeenten, projectontwikkelaars, terreinbeherende instanties, architecten, aannemers, bedrijven en particulieren.

Bekijk alle diensten gesorteerd op bovenstaande werkvelden.

Waarom ecologisch adviesbureau Ecogroen

Vanuit ons ecologisch adviesbureau in Zwolle werken wij met een hecht team aan een grote verscheidenheid aan projecten. Wij zijn bijzonder kritisch bij het werven van medewerkers, gaan voor de besten uit hun vakgebied en geven ze vervolgens de vrijheid en verantwoordelijkheid om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren. Dit resulteert in gedreven en enthousiaste medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij hebben in onze filosofie een optimale bedrijfsgrootte voor een vestiging bereikt, wij zijn groot genoeg om alle benodigde expertise te kunnen leveren en pieken in de capaciteitsvraag op te vangen. Tegelijkertijd zijn we klein genoeg om een platte organisatie te behouden met korte communicatielijnen en weinig procedurele en administratieve ballast. Zowel medewerkers als opdrachtgevers plukken hier dagelijks de vruchten van.

De projecten van ecologisch adviesbureau Ecogroen

Door de jaren heen hebben we als ecologisch adviesbureau meerder projecten gerealiseerd. Benieuwd naar onze projecten?