advies & ingenieursbureau

Tweeluik nieuwe eigendomsstructuur: Alles is veranderd en tegelijkertijd is alles nog hetzelfde

Ecogroen heeft haar eigendomsstructuur verduurzaamd: 20% van de aandelen is ondergebracht bij vijf partners, die samen 100% zeggenschap hebben; 20% van de aandelen is via certificaten beschikbaar gesteld aan werknemers van Ecogroen en 60% van de aandelen is verkocht aan de Ecogroen Foundation, die zich gaat inzetten voor een betekenisvolle, groene toekomst. In dit tweeluik gaan we alle eigenaren van Ecogroen langs. Vandaag: hoe is Ecogroen tot deze eigendomsstructuur gekomen? En wat bewoog Anton, Astrid, Jeroen en Marten om partner te worden?  

Ecogroen werd in 2003 opgericht door Guus Engelbertink en Etienne de Vries, nooit met de ambitie om heel groot te worden. “De focus lag altijd op plezier hebben in het werk, een goede werkgever zijn en iets betekenen voor onze leefomgeving,” vertelt Guus. Geld verdienen was, kortom, nooit een doel op zich: het was vooral een voorwaarde om te kunnen bestaan en te ontwikkelen als bedrijf. Ecogroen werd groter. Etienne legde in 2017 zijn functie neer en bood zijn aandelen te koop aan. De waarde van Ecogroen was ondertussen zo ver toegenomen, dat het nagenoeg onmogelijk bleek voor medewerkers om, zonder al te veel stress over geld en leningen, aandelen over te nemen. “Maar een overname door mij alleen, was ook onwenselijk,” vertelt Guus. “Ecogroen zou dan te afhankelijk worden van één persoon. Een overname door een ander bedrijf wilden we ook niet, want we zijn trots op onze bedrijfscultuur en we wilden die behouden.”

De vraag kwam op tafel: “wie wil als partner in het bedrijf stappen?”

Ongeveer drie jaar geleden legde Guus daarom bij de andere Ecogroeners de vraag op tafel: “wie wil als partner in het bedrijf stappen?” Anton Alberts, vestigingsleider in Meppel, hoefde daar niet lang over na te denken. “Ik riep direct dat dit me leuk leek. Normaalgesproken sta ik niet meteen vooraan, maar mijn onderbuikgevoel riep zonder aarzelen dat het goed was,” lacht Anton. Bij  Marten Meyling, teamleider Natuurtechniek, borrelde het al langer om deel te nemen in Ecogroen. “In de kernwaarden van Ecogroen staan het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers én het bedrijf centraal. Dat vind ik ijzersterk. Als partner kan ik ze nóg beter uitdragen en borgen.”

Anderen hadden meer bedenktijd nodig. Jeroen Kragt: “als hoofd Bedrijfsvoering ben ik niet vakinhoudelijk bezig. Ik had daarom twijfels of ik wel voldoende kon bijdragen als partner. Maar die twijfel verdween toen we er als partners over spraken. Dankzij hun feedback realiseerde ik me dat we complementair zijn aan elkaar en dat ik, juist vanuit mijn eigen rol, iets toevoeg.” Ook Astrid van Teeffelen, vestigingsleider van Arnhem, ging niet over één nacht ijs. “Ik ben geen rasechte ondernemer en vrijheid is voor mij een belangrijke waarde. Maar ik vind Ecogroen heel bijzonder en het gevoel bij de andere partners is erg goed. Daarom past deze langdurige verbintenis mij wél.”

Op weg naar de ondertekening
Astrid en Marten op weg naar de ondertekening

“Groei om te groeien, is eindig. De focus zou veel meer op welzijn moeten liggen.”

Het oorspronkelijke plan was om de aandelen van Etienne te verdelen onder de partners én de STAK (Stichting Administratiekantoor). Een STAK beheert aandelen en koppelt het stemrecht los van het winstrecht. Het stelt medewerkers van een bedrijf daarom in staat om voor een kleiner bedrag aandelen te kopen, zonder dat ze de verantwoordelijkheid voor het bedrijf hoeven te dragen of grote financiële risico’s lopen. Guus: “Ecogroen is van ons allemaal. Zo voelen we dat. Met deze constructie konden we dat niet alleen in woord, maar ook in daad uitdragen.”

Toch wrong bij Marten nog ergens de schoen. “De huidige economie is volledig gericht op groei om te groeien, maar dat systeem is eindig. De focus zou veel meer op welzijn en kwaliteit moeten liggen in plaats van welvaart en kwantiteit. Dit zit al heel sterk in onze kernwaarden besloten, maar toch is Ecogroen net zo goed onderdeel van dit systeem als ieder ander commercieel bedrijf. Dat voelde niet goed.” Marten sprak zijn zorgen uit bij Guus en die omarmde het idee om te zoeken naar een nog duurzamere eigendomsstructuur. Guus: “Binnen Ecogroen heerste al langer het gevoel dat we meer positieve impact wilden maken. Dus één en één was in dit geval drie.”

Partners: “deze duurzame eigendomsstructuur maakt ons trots en gelukkig.”

De behoefte aan een duurzame eigendomsstructuur was de start van een ontdekkingsreis die ruim twee jaar duurde: door corona, maar ook doordat hun vraag uniek was. Het was een hele puzzel om alle wensen een plek te geven in de structuur. “Adviseurs vertelden ons dat ze dit nog nooit hadden meegemaakt,” vertelt Marten. Hoewel het een lang en ingewikkeld proces was, kijken de partners, stuk voor stuk, terug op een mooie, waardevolle periode. Astrid vat het kernachtig samen: “er was altijd vertrouwen in een goede afloop, óók bij onze externe adviseurs.”

De duurzame eigendomsstructuur is inmiddels een feit. In september hebben Anton, Astrid, Guus, Jeroen en Marten hun handtekening gezet: 20% van de aandelen ligt bij hen; samen hebben ze 100% zeggenschap over het bedrijf. 20% van de aandelen is via STAK-certificaten beschikbaar gesteld aan de rest van Ecogroen en 60% is verkocht aan de nieuwe Ecogroen Foundation, die zich gaat inzetten voor een betekenisvolle, groene toekomst. “We hebben nu een structuur, die recht doet aan onze intenties, die zorgt voor continuïteit, die het mogelijk maakt dat Ecogroen van Ecogroeners blijft én die maatschappelijke meerwaarde creëert. En dat maakt ons trots en gelukkig.”

De handtekeningen zijn inmiddels gezet.
Guus zet zijn handtekening onder de nieuwe eigendomsstructuur

“Ik heb niet harder, meer of beter voor het partnerschap gewerkt dan een ander.”

Toen het nieuws over de nieuwe eigendomsstructuur online ging, stroomden via LinkedIn en Whatsapp de felicitaties binnen. “Anderen vinden deze stap blijkbaar heel wat,” vertelt Jeroen, “maar ik zie het partnerschap niet als een verdienste. Ik heb er niet harder, meer of beter voor gewerkt dan een ander binnen Ecogroen.” Ook de rest van het team blijft er bescheiden onder. Astrid moet zichzelf er nog regelmatig aan herinneren dat ze mede-eigenaar is en pas zei iemand tegen Anton: ‘ik ben blij dat je nog steeds Anton bent.’ “Een mooier compliment had ik niet kunnen krijgen,” aldus Anton.

Ook Guus kijkt er nuchter naar. “De nieuwe eigendomsverhoudingen voelen goed, het doet recht aan de Ecogroeners en het maakt dat ik mijn werk met nog meer plezier en voldoening kan uitvoeren. ” Alles is dus veranderd en tegelijkertijd is alles nog steeds hetzelfde: alle partners doen wat ze altijd deden en ook Guus is nog ‘gewoon’ in functie als directeur. Is er dan werkelijk niks veranderd? Op die vraag volgt een unaniem antwoord: “het vóelt anders.” Vooral de verantwoordelijkheid om de bijzondere identiteit van Ecogroen te behouden, rust zwaarder op hen dan voorheen. “Sinds dit jaar werken van vanuit vier in plaats van twee locaties. Hoe blijven we toch één club? Dat is de uitdaging waar we voor staan.”

“Ik ben blij dat onze stap deze discussie losmaakt en bewustwording creëert.”

Binnen Ecogroen heerst trots en tegelijkertijd lijkt iedereen het doodnormaal te vinden dat 60% van de winst naar een stichting gaat. Buiten Ecogroen vonden veel mensen de stap minder logisch. Guus: “Regelmatig is tegen ons gezegd: ‘oké, en vertel nu maar het echte verhaal’. Men kon niet geloven dat we niet gingen voor maximale winst, groei en zeggenschap.” Anton herkent dit. “De één verklaarde me voor gek, de ander vond juist dat we nóg niet genoeg deden. Ik ben blij dat onze stap deze discussie losmaakt en bewustwording creëert.”

Dat het Ecogroen wél gelukt is, komt doordat het bedrijf een goede voedingsbodem heeft, aldus de partners. “We werken samen, voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het bedrijf en denken bewust na over onze ecologische voetprint. Bovendien hebben we een directeur die dit aanjaagt, ons de ruimte geeft en bereid is zelf daarvoor risico’s te nemen. Daar valt of staat het mee. Guus vindt het vast niks dat wij zo expliciet onze waardering hiervoor uitspreken, maar het is wél zo,” lacht het viertal. Welk advies ze andere ondernemers willen meegeven? “Verdiep je in de mogelijkheden, durf anders te denken en te doen. Dan is er al een flinke stap gezet.”

Er is ook een tweede artikel over onze nieuwe eigendomsstructuur. Hierin maken we kennis met Ecogroen Foundation én gaan we in gesprek met een aantal medewerkers die een STAK-certificaat hebben gekocht.  Nieuwsgierig naar dit gedeelte van het tweeluik? Klik dan hier. Wil je meer weten over onze eigendomsstructuur om te kijken of dit ook iets voor jou kan zijn? Neem dan gerust contact met ons op, we vertellen er met plezier over!

error: Content is protected !!