advies & ingenieursbureau

Programma aanpak Stikstof (PAS)

Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden: het wettelijk kader voor initiatieven in of nabij Natura 2000-gebieden met (risico op) stikstofdepositie waarbij het gebruik van AERIUS als rekenprogramma is voorgeschreven. Onze collega’s volgen de trainingsdagen van BIJ12 om vertrouwd te raken met de PAS. Inmiddels hebben we de eerste AERIUS berekeningen opgeleverd en vergunningen aangevraagd.

Wij kunnen u direct helpen met uw vragen op het gebied van de PAS, bij het aanvragen van een Natuurbeschermingswet vergunning, in een Omgevingsvergunning (vvgb) of een bestemmingsplan procedure.