advies & ingenieursbureau

Stikstof: wat is nieuw?

Er verandert regelmatig iets in het stikstofdossier, door nieuwe wetgeving of jurisprudentie. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u graag op de hoogte. Alle informatie vindt u in ons stikstofdossier. Dit is weer up-to-date.

De belangrijkste wijzigingen met (soms) verregaande gevolgen voor de praktijk:

  • De Eerste Kamer heeft de Wet stikstofreductie en natuurverbetering aangenomen. Op het moment dat deze wet in werking treedt (verwacht op 1 juli 2021) wordt reductie van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden verplicht en is de bouwsector niet langer vergunningplichtig in de bouwfase.
  • Activiteiten die enkel zorgen voor kleine, tijdelijke deposities komen in aanmerking voor een vrijstelling; er hoeft dan geen vergunning worden aangevraagd.
  • Intern salderen is sinds 1 januari 2020 niet langer vergunningplichtig, dankzij een uitspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2021:71). De uitspraak maakt het, naar alle waarschijnlijkheid, makkelijker om gebruik te maken van dit instrument.
  • De Raad van State heeft op 20 januari 2021 geoordeeld (ECLI:NL:RVS:2021:105) dat de vijf-kilometer-grens in het stikstofrekenmodel onvoldoende is onderbouwd. Door deze grens wordt de stikstofdepositie door verkeersbewegingen alleen tot vijf kilometer rondom de bron meegenomen. Het is vooralsnog onzeker of stikstofberekeningen op basis van het huidige rekenmodel voldoende gemotiveerd en daarmee juridisch houdbaar zijn.
  • Extern salderen is ook weer mogelijk in Friesland en Zuid-Holland (dit gold al voor Groningen, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg).