advies & ingenieursbureau

Visatlas Overijssel 2: Nieuwe vangstgegevens

Om eind volgend jaar de Visatlas Overijssel te kunnen realiseren, worden vangstgegevens verzameld. Ecogroen en RAVON organiseren visexcursies waaraan iedere belangstellende kan deelnemen. Ecogroen en RAVON bewaken dat deugdelijk onderzoek wordt verricht.

‘Goed onderzocht’

Op 3 oktober jl. werd een visexcursie in het stroomgebied van de Boven-Regge rondom Goor georganiseerd. Door het onderzoek heeft het gebied nu de status ‘Goed onderzocht’! Hier werden lokaal vele exemplaren van de rivierdonderpad gevonden. In de vistrap – in diezelfde beek – kwamen twee serpelingen boven water: de kroon op de dag. Blankvoorn, bermpje en kleine modderkruiper waren de talrijkste soorten. Opvallend afwezig: driedoornige stekelbaars en pos, die eerder wel in de nabijgelegen Bolscherbeek gevangen werden.

Natte broek

Zondag 11 oktober visten we in de Dortherbeek (nabij de monding in de Schipbeek). Daarbij waren negen kinderen aanwezig. De meesten hadden na een uurtje hun laarzen vol met water en natte broeken, maar ze gingen vrolijk door. We vingen veel (300+) jong grut van brasem of kolblei en ook bittervoorn (100) en driedoornig stekelbaarsje (73) zagen we vaak. Minder vaak troffen we Kleine modderkruiper (16), Bermpje (16), Zeelt (14) en Vetje (5). Een veel geziene exoot -die hier van nature niet thuishoort- is de marmergrondel (89). Gek genoeg vingen we geen blank- of rietvoorn.

Visatlas 2016

Alle vangstgegevens worden uitgewerkt en doorgegeven in Telmee.nl zodat ze kunnen worden gebruikt in de Visatlas Overijssel van 2016.