advies & ingenieursbureau

Ons bureau

Ecogroen is in 2003 opgericht door Etienne de Vries en Guus Engelbertink, van huis uit ecoloog en landschapsinrichter. Beiden met een grote drive om binnen het groene werkveld opdrachtgevers in al hun diversiteit zo goed mogelijk van dienst te zijn. De basis was heel eenvoudig; plezier hebben in wat je doet en elke dag samen met vakgenoten streven naar maximale klanttevredenheid en de hoogste kwaliteit. Deze uitgangspunten vormen ook vandaag de dag nog onze basis, inmiddels met ruim 60 ecologen en groene ingenieurs.

Medewerkers

Wij zijn bijzonder kritisch bij het werven van nieuwe medewerkers, gaan voor de besten uit hun vakgebied en geven ze vervolgens de vrijheid en verantwoordelijkheid om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren. Dit resulteert in gedreven en enthousiaste medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een bijzonder laag ziekteverzuim en weinig verloop.

Onder ‘werkvelden’ en ‘diensten’ vindt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

Toekomst

In de zomer van 2018 hebben wij naast onze vestiging in Zwolle een tweede vestiging in Amersfoort geopend. Daar kwamen in 2022 de vestigingen Meppel en Arnhem bij (zie ook dit nieuwsbericht). Zo blijven onze vestigingen klein genoeg om een platte organisatie te behouden met korte communicatielijnen en weinig procedurele en administratieve ballast. Zowel medewerkers als opdrachtgevers plukken hier dagelijks de vruchten van.

Wij groeien op een rustige, gecontroleerde wijze door, zodat werkplezier, kwaliteit van onze dienstverlening en relaties met opdrachtgevers op een hoog niveau blijven.

Kernwaarden

Hard op de inhoud, zacht op de relatie

In onze communicatie met elkaar zijn vriendelijkheid, gelijkwaardigheid, behulpzaamheid, openheid, eerlijkheid en respect onze centrale uitgangspunten. Hiermee dragen we bij aan elkaars welzijn en creëren we een vertrouwensbasis voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ten aanzien van de inhoud van ons werk en de wijze waarop wij dit uitvoeren, zijn wij echter ook kritisch naar onszelf en elkaar. Zaken die het goed functioneren van onszelf of het bedrijf in de weg staan gaan we niet uit de weg maar worden zo snel mogelijk gesignaleerd, benoemd en opgelost. Het kan daarbij gaan om praktische problemen, maar ook om negatieve emoties of conflicten. Omdat wij empathie tonen voor elkaar is de drempel om elkaar aan te spreken laag en de oplossingsbereidheid groot. Iedereen kan en moet een bijdrage leveren aan een harmonieuze samenwerking. Door dit alles in acht te nemen scheppen wij zelf de omstandigheden waarbinnen we optimaal kunnen functioneren.

Continu verbeteren en vernieuwen

Het continu ontwikkelen van onszelf en het verbeteren van de processen, adviezen en producten van ons bedrijf zijn noodzakelijk in een concurrerende omgeving waarin de behoeften van onze klanten veranderlijk zijn en de markt voortdurend in beweging is. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen is het soms nodig uit je comfortzone te stappen en gecalculeerde risico’s te nemen. Iedereen is op zijn of haar niveau verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage hier aan. We kijken kritisch naar binnen en nieuwsgierig naar buiten. Fouten maken mag en is zelfs noodzakelijk om te verbeteren en te innoveren. Ontwikkeling is een leerproces, zowel individueel als op bedrijfsniveau.

Duurzame relaties

Een dienstbare houding naar onze klanten is een eerste voorwaarde om te kunnen werken bij Ecogroen; de oprechte intentie een ander te willen helpen vormt onze basis. Daarnaast zorgen wij dat de benodigde kennis en kunde in huis is om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. Klanten kunnen er van op aan dat wij kwaliteit leveren, op tijd en voor een eerlijke prijs. De relaties met klanten zijn open en informeel voor zover het de professionaliteit van de relatie niet in de weg staat. In onze belangenafwegingen verkiezen wij duurzaamheid van de relatie boven korte-termijn-winsten. Het duurzaam binden van opdrachtgevers leidt tot een wederkerige afhankelijkheid. Wanneer klanten ons vragen te handelen op een wijze die wij ethisch niet kunnen verantwoorden, gaan wij hier niet in mee en maken dit bespreekbaar.

Samen verantwoordelijk

Kenmerk van een commerciële onderneming is dat deze geen bestaansrecht heeft als het niet winstgevend is. Winst maken is geen vanzelfsprekendheid, maar beschouwen wij als een direct gevolg van ons collectieve functioneren. Iedereen die in dienst komt van Ecogroen wordt medeverantwoordelijk voor de toekomst van het bedrijf. Verschillende functies brengen daarbij verschillende verantwoordelijkheden en bijbehorende competenties met zich mee.

error: Content is protected !!