advies & ingenieursbureau

Aanpak invasieve exoten gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen wil invasieve exoten structureel aanpakken binnen haar gemeentegrenzen. Ecogroen stelde recent een plan van aanpak op voor de bestrijding van deze ongewenste gasten. Met dit plan van aanpak is een exotenproof groenbeheer geborgd en budget geregeld tot 2023.

De aanwezigheid van invasieve exoten krijgt steeds vaker aandacht van gemeenten. Hanneke Huisman, regisseur groen bij de gemeente Heerenveen vroeg Ecogroen om hierover te adviseren: “Wij hebben Ecogroen gevraagd wat nodig is om invasieve exoten zoals Aziatische duizendknopen binnen de gemeente beheersbaar te houden en de bestrijdingskosten in beeld te brengen”.

In nauwe samenspraak met Heerenveen hebben wij vervolgens een aanpak opgesteld dat beschrijft hoe om te gaan met invasieve soorten. Specifiek voor Aziatische duizendknopen, Reuzenberenklauw, Waterwaaier en Reuzenbalsemien is de bestrijding uitgewerkt in bestrijdingsstrategieën. Voor de geadviseerde maatregelen zijn de kosten voor de komende vier jaar in beeld gebracht.

Inventarisatie en prioritering

Samen met de wijkbeheerders zijn alle bekende groeiplaatsen digitaal ingemeten. Vervolgens hebben wij aan elke groeiplaats een prioritering toegekend, met als doel het beschikbare budget zo effectief mogelijk in te zetten. Zo hebben bijvoorbeeld kleine groeiplaatsen die gemakkelijk te verwijderen zijn, een hogere prioriteit gekregen en hebben grote, geïsoleerde, in het buitengebied gelegen locaties een lagere prioriteit.

Slimme bestrijdingsstrategie zonder gif

Voor elke groeiplaats is een bestrijdingsstrategie gekozen die het meest (kosten)efficiënt is en wetenschappelijk onderbouwd. Gif is hierbij vooralsnog geen optie. Hanneke Huisman vertelt: “Als gemeente Heerenveen willen wij de achteruitgang van biodiversiteit tegen gaan. Dit doen wij onder andere door een gifvrij groenbeheer toe te passen”. Voor het bestrijden is waar mogelijk voor slimme en kostenbesparende oplossingen gekozen. Zo wordt de stadsschaapskudde van Heerenveen ingezet om grote oppervlakten Reuzenberenklauw rond de gemeentewerf terug te dringen en zijn groeiplaatsen van Aziatische duizendknopen uit het reguliere maaibeheer gehaald.

Evaluatie en uitvoering

En is de gemeente ook tevreden? Hanneke Huisman: “Tijdens het proces heeft Ecogroen ons volledig ontzorgd en in beeld gebracht wat wij nodig hebben. Met het plan van aanpak heeft de gemeenteraad budget vrij gemaakt voor de bestrijding. Het werk gaan wij nu onder begeleiding van Ecogroen uitbesteden.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanpak van invasieve exoten? Of heeft u behoefte om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw situatie? Bel of mail gerust, wij denken graag mee!

error: Content is protected !!