advies & ingenieursbureau

Bijzondere vondsten tijdens inventarisatie Deventer

Ecogroen deed in 2015 een bijzondere vondst in het buitengebied van Deventer. Hier vonden onze onderzoekers Torenkruid, een plantje dat maar op weinig plaatsen in Overijssel voorkomt. We ontdekten de soort tijdens een flora-inventarisatie naar beschermde en bedreigde plantensoorten.

Naast het zeldzame Torenkruid troffen we nog 10 andere soorten van de Rode Lijst en 10 beschermde plantensoorten. Het oostelijk buitengebied* van Deventer telt in totaal 393 plantensoorten waarvan er 148 aandacht verdienen. Zij geven namelijk aan dat er sprake is van bijzondere milieuomstandigheden. De gemeente wil de groeiplaatsen van bijzondere flora in beeld hebben om er bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rekening mee te houden.

Natte en droge voeten

We onderzochten houtwallen, singels, bomen en kleine bosjes op aanwezige flora. Het buitengebied is soortenrijk dankzij de afwisseling in het landschap van bos en grasland. We ontdekten echter dat een aantal planten zijn verdwenen. Daarbij baseerden we ons op een inventarisatie uit 1994. Met name van planten die houden van natte, voedselarme en heischrale omstandigheden hebben we er minder geteld. Het aantal plantensoorten dat juist gedijt in droge condities is toegenomen, evenals het aantal verwilderde planten.

Waardevolle houtopstanden

Ecogroen was ook nieuwsgierig naar de oude, waardevolle bosgroeiplaatsen in dit gebied. Met de Hottingerkaart uit 1787 maakten we een vergelijking tussen de situatie eind 1700 en nu.

We constateerden een verband tussen de groeiplaatsen van onder meer Dalkruid, Bosanemoon en Adelaarsvaren en de –nog steeds herkenbare- ligging van oude boscomplexen en houtwallen. De meest waardevolle houtopstanden –botanisch gezien- liggen bij De Bannink, het Traasterbos en langs de Schipbeek.

* Het onderzoek vond plaats in de omgeving van Lettele, Okkenbroek, Bathmen, Dortherhoek, Apenhuizen, Loo en Bathmense Veen.