advies & ingenieursbureau

Biodiversiteit versterken: ‘Van groenblauw denken, naar groenblauw doen’

‘Biodiversiteit versterken’ in het DNA van de organisatie en medewerkers krijgen. Dat is wat Waterschap Vechtstromen graag wilde. Ecogroen leverde een bijdrage in het samen opstellen van een vergroeningsstrategie. Het mocht geen abstract beleidsstuk worden, de strategie moest echt leiden tot verandering. Inmiddels zijn de eerste successen geboekt.

Waterschap Vechtstromen beheert gebieden in Drenthe en Overijssel. Gebieden waar veel kansen liggen om de biodiversiteit te versterken. “Binnen het Waterschap waren al veel goede ideeën hoe ze dat konden aanpakken. Wij hebben die verzameld, verder uitgewerkt en aangevuld met onze eigen ideeën en ervaring,” aldus projectleider Marco van der Sluis.

Maatregelen in vergroeningsstrategie niet gering

Alle maatregelen zijn gebundeld in de vergroeningsstrategie ‘Van groenblauw denken, naar groenblauw doen’. Het aantal maatregelen is niet gering. Denk aan het ecologisch beheren van sloten, het aanleggen van bloemrijke randen en faunapassages, snoeitakken niet versnipperen maar gebruiken voor takkenrillen en het toekennen van extra budget bij projecten om biodiversiteitsmaatregelen te nemen.

(tekst gaat verder onder de foto)

Een voorbeeld van een faunapassage

Biodiversiteit versterken steeds meer een automatisme

De eerste successen zijn inmiddels geboekt. In het voorjaar zijn drie hectare stroken langs watergangen met bloemrijke mengsels ingezaaid, er zijn tweehonderd nestkasten besteld én er is inmiddels één otterverblijfplaats aangelegd. “Het laaghangend fruit is dus geoogst en in het najaar worden alweer de plannen gemaakt voor 2022,” lacht Marco. “Biodiversiteit versterken wordt steeds meer een automatisme. Heel fijn dat wij daaraan een bijdrage hebben kunnen leveren.”

Bekijk hier de vergroeningsstrategie ‘Van groenblauw denken, naar groenblauw doen’.