advies & ingenieursbureau

Draaiboek Beheer en Onderhoud Utrechts Landschap

Ecogroen stelde samen met het Utrechts Landschap Draaiboeken Beheer en Onderhoud op voor een aantal van hun natuurterreinen en landgoederen. Het Draaiboek Beheer en Onderhoud voorziet in een op maat gemaakt overzicht van beheer- en onderhoudswerkzaamheden, inclusief jaarplanning en budgetraming. Kennis over beheer en onderhoud is nu zorgvuldig vastgelegd, inzichtelijk gemaakt voor alle betrokkenen en wordt efficiënter én met een hoger kwaliteitsniveau uitgevoerd.

“Prettig inzicht in specifieke beheerwerkzaamheden”

Boswachter Joris Hellevoort van Het Utrechts Landschap omschrijft zijn ervaring met het Draaiboek Beheer en Onderhoud als volgt:

“Door als gebiedskenner samen met de specialisten van Ecogroen te werken aan de inhoud van een draaiboek ,wordt kennis van twee kanten optimaal benut. Het geeft mij als boswachter/ beheerder prettig inzicht in de specifieke, op de landgoederen voorkomende, beheerwerkzaamheden. Doordat ik zelf een goed beeld van de werkzaamheden heb, is het eenvoudig om met het draaiboek, de planning en de bijgevoegde kaarten aanwijzingen te geven aan uitvoerend personeel. Daarnaast kan ik aan de hand van het Draaiboek ook bestuurders en beleidsmakers inzicht geven in de noodzakelijke werkzaamheden en de daarbij behorende kosten voor een bestendig beheer van de landgoederen die wij als Utrechts Landschap beheren. Het Draaiboek Beheer en Onderhoud voorziet dus in meerdere behoeften!”