advies & ingenieursbureau

Excursie Sportvisacademie 2018

Ecogroen ging onlangs met 28 eerstejaars van de Sportvisacademie (AOC Groene Welle) op pad om vissen te bemonsteren. Gewapend met schepnetten, emmers en cuvetten kamden we slootjes, poeltjes en de Herfterwetering te Zalné uit op zoek naar vissoorten.

Met de studenten probeerden we een zo groot mogelijke verscheidenheid aan vissoorten aan te tonen. Op voorhand hoopten we op de zeldzame Grote modderkruiper, maar die werd helaas niet gevangen. We haalden door de enthousiaste inzet van de jonge vissers toch 10 vissoorten boven water. Daarnaast werden nog talrijke Gevlekte Amerikaanse rivierkreeften gevangen.

Een mooi en representatief resultaat, dat grotendeels overeenkomt met onze eerdere resultaten op deze plek.

 

 

Onze dank gaat uit naar Mike Mulder (Ecogroen-stagiair van de Sportvisacademie), Lieuwe Dijkstra van de gemeente Zwolle (gebiedsbeheerder) en Jasper en Wim van de Sportvisacademie. Bovenal bedanken we natuurlijk de eerstejaars die zich allemaal in het zweet hebben gewerkt. Sommige jongens moesten hun enthousiasme zelfs met een volgelopen waadpak bekopen. Niet vergeefs, want de zeldzaamste vis (Kroeskarper) en het eerste natte pak werd met een prijsje beloond!

De gegevens zijn ingevoerd op www.waarneming.nl. Een fotoverslag is te vinden op de Facebookpagina Sportvisacademie.