advies & ingenieursbureau

Excursie Sportvisacademie: verspreidingsatlas Overijssel

Ecogroen ging in het najaar van 2016 met twintig eerstejaarsstudenten van Sportvisacademie AOC Groene Welle op pad. Gewapend met schepnet, cuvet en zeeg kamden we slootjes, poeltjes en een wetering te Zalné uit, op zoek naar verschillende vissoorten.

De excursie is financieel mogelijk gemaakt door stichting RAVON. RAVON heeft Ecogroen gevraagd om publieksexcursies te organiseren. Hoofddoel is het informeren van het publiek over vissen en het interesseren van deelnemers voor visbemonstering. Ecogroen heeft de excursiepunten zo gekozen, dat ze ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de Vissenatlas Overijssel, die komende winter wordt uitgebracht. Alle vangsten zijn geregistreerd en ingevoerd op www.waarneming.nl. Alle gevangen vissen worden vermeld in de Vissenatlas.

12 vissoorten

Samen met de studenten probeerden we zo veel mogelijk vissoorten te vangen. Zo hoopten we op de zeldzame Grote modderkruiper, maar die werd helaas niet gevangen. Wel haalden we, mede door de enthousiaste inzet van de jonge vissers, twaalf vissoorten boven water. Bijzonder waren de vangst van een enorme Baars (>30cm) en het zeldzame Vetje. Een mooi en representatief resultaat!

Dank

Onze dank voor toestemming en hulp gaat uit naar Lieuwe Dijkstra van gemeente Zwolle (gebiedsbeheerder), Sportvisserij Oost-Nederland (visrechthebbende), stichting RAVON (opdrachtgever), Wim en Roelof van de Sportvisacademie en beroepsvisser Anton van Triest (OAB Nederland).

Nat pak loont

Bovenal bedanken we natuurlijk de eerstejaarsstudenten die zich allemaal in het zweet hebben gewerkt. Sommigen moesten hun enthousiasme zelfs met een nat pak bekopen. Niet vergeefs, want de vangers van de grootste vis, de meest zeldzame vis en de eigenaar van het eerste natte pak werden met een prijs beloond!

Een fotoverslag is te vinden op de facebookpagina van de Sportvisacademie

error: Content is protected !!