advies & ingenieursbureau

Faunaonderzoek Zwolle geeft inzicht in beheer

Hoe hebben onze maatregelen voor soortbescherming eigenlijk uitgepakt? In Zwolle kunnen we deze vraag steeds beter beantwoorden. Samen met vele deskundige vrijwilligers voert Ecogroen al sinds 2012 onderzoek uit naar kritische diersoorten in verschillende gebieden in de gemeente Zwolle.

Onze vrijwilligers werken volgens vaste methoden. Om de vijf jaar speuren ze naar zoogdieren, vissen, vlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieën, reptielen en vogels. Ecogroen stelt de protocollen op, begeleidt de vrijwilligers, analyseert de uitkomsten en schrijft een uitgebreide rapportage. In 2022 en 2023 stond alweer de derde onderzoeksperiode op het programma. En de uitkomsten hiervan stemmen hoopvol!

Een roerdomp midden in de woonwijk

Gemeente Zwolle en WDODelta hebben bijvoorbeeld in de afgelopen jaren retentiegebieden met nieuwe moerasnatuur ingericht. Ook wordt gefaseerd maaibeheer toegepast. Dat dit werkt laten de toenemende aantallen moerasvogels zien. Er broedt momenteel zelfs een roerdomp in een rietstrook midden in een woonwijk!

Ook de sleedoornpage komt in steeds grotere aantallen én in nieuwe gebieden voor binnen de gemeente. Dat de gemeente Zwolle (als eerste in Nederland!) speciaal voor deze soort een beheerplan heeft opgesteld, heeft hier zeker aan bijgedragen. Helaas gaat het niet met alle soorten goed. Zo nemen de aantallen boerenlandvogels af, een trend die in heel Nederland zichtbaar is.

(tekst gaat verder onder de foto)

Roerdomp in Zwolle

Door gesprekken leren van elkaar

Net als voorgaande keren sloten we het veldonderzoek af met een brainstormsessie met de betrokken vrijwilligers, Ecogroeners en onze opdrachtgevers van de gemeente Zwolle en WDODelta. We bespraken trends, maar ook het gevoerde beheer en mogelijke aanpassingen daarin. Door deze gesprekken leren we van elkaar en dat komt alleen maar ten goede aan de biodiversiteit!

Ook benieuwd naar de effecten van jullie maatregelen? Ecogroen denkt graag mee, ook hoe we dit samen met bewoners kunnen onderzoeken.