advies & ingenieursbureau

Een ideale hangplek voor de kieskeurige Laatvlieger

De Laatvlieger vertoeft graag in een stenen of houten verblijf. Met een temperatuur van ongeveer 18OC en een luchtvochtigheid van rond de 57%. Dat concludeert Sebastiaan Kraaijeveld in zijn onderzoek voor Ecogroen. Onlangs schreef Sebastiaan een artikel over zijn onderzoek in de nieuwsbrief van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN).

Omdat de Laatvlieger wettelijk is beschermd, mogen we een verblijfplaats niet zomaar verstoren of verwijderen. Eerst moeten we een nieuw (kunstmatig) verblijf aanleggen. Met de kennis uit het onderzoek kunnen we de kunstmatige verblijven voor de Laatvlieger verbeteren.

Kieskeurige soort

We zien Laatvliegers zelden in vleermuiskasten of andere kunstmatige hangplekken: blijkbaar voldoen de omstandigheden niet aan de eisen van de soort. Welke factoren daarvoor verantwoordelijk zijn, was tot voor kort onduidelijk.

Onderzoek

Sebastiaan onderzocht de kenmerken van succesvolle hangplekken tussen februari 2013 en juni 2014. Na uitgebreid literatuuronderzoek en een gedegen voorbereiding bezocht hij 14 bekende woonplaatsen van Laatvlieger. Hij noteerde het aantal Laatvliegers en gegevens over de verblijven. Op drie lokaties verrichte Sebastiaan verschillende aanvullende metingen naar temperatuur en luchtvochtigheid. Twee van deze plekken worden gebruikt door zeer veel Laatvliegers (circa 90): een kerkzolder en het dak van een woning.

Achteruitgang

Laatvlieger gaat in Nederland in aantal nog steeds achteruit. Een zorgwekkende ontwikkeling. De achteruitgang -en het beperkt gebruik van de aangeboden alternatieve verblijfplaatsen- zijn dan ook aanleiding geweest voor het onderzoek.

Vervolg

Het onderzoek van Sebastiaan geeft beter inzicht in de omstandigheden waarbij de Laatvlieger zich thuis voelt. Toch is vervolgonderzoek nodig omdat er ook nog veel vragen zijn. Sebastiaan vermoedt dat microklimaat een belangrijke rol speelt bij de keuze van de hangplek door de Laatvlieger: de soort wil graag een verblijfplaats waar hij zich gedurende de dag kan verplaatsen tussen koele en warme plekken.