advies & ingenieursbureau

Inzicht en overzicht voor terreinbeheerders

Wie voert waar welke maatregelen uit? Wat doen we komend jaar in welk gebied? Vragen die menig terreinbeheerder zichzelf regelmatig stelt. Het juiste beheer en onderhoud is immers de sleutel tot behoud en verbetering van uw eigendommen[1]. Ecogroen werkt veel samen met terreinbeherende organisaties. In ons werk zien we echter regelmatig dat informatie over onderhoud en beheer in hoofden van medewerkers zit en niet op papier staat, laat staan gedigitaliseerd is. Als de medewerker ziek wordt, van baan verandert of van zijn pensioen gaat genieten, gaat veel waardevolle informatie verloren. Dat vormt een obstakel voor het bereiken van de gewenste kwaliteit van de eigendommen.

Ecogroen helpt bij het terugbrengen van het overzicht. Op verzoek van vereniging natuurmonumenten (NM) bundelt Ecogroen voor het beheer van de natuur op Schiermonnikoog momenteel alle inrichting-, beheer- en onderhouds-werkzaamheden van Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslan en deels gemeente Schiermonnikoog. Eerder deden we vergelijkbaar werk voor “Landgoed Nijenburg”, “Landgoed Koningshof” en “Duin en Kruidberg, Midden Herenduin en Herenduin”.

Compleet overzicht

Per beheertype brengen we in beeld welke werkzaamheden jaarlijks door betrokkenen worden uitgevoerd. Met behulp van: fact-sheets, kaarten, planning en budgetraming bieden wij terreinbeherende organisaties en betrokkenen vervolgens een compleet overzicht van alle maatregelen. Discussiepunten leggen we voor aan onze opdrachtgever.

Hoe?

Wij faciliteren, voeren uit en begeleiden het traject waarbij we specifieke kennis en wensen vanuit de organisaties ophalen door veel met betrokken beheerders te praten. De beheerders kennen het gebied, weten veel over de eisen van hun eigendommen en weten veel over het beheer en de maatregelen. De inhoud verwerken we in slechts één Excel-, één Word- en één GIS-bestand. Opdrachtgever kan na oplevering zelf wijzigingen doorvoeren. Zo worden het levende documenten, die mee ontwikkelen in de loop van de tijd. Zo werken we samen aan overzicht en inzicht.

Voor wie?

Het product kan worden gebruikt bij het aanbesteden van werkzaamheden, de inzet van vrijwilligers en het opstellen van budgetramingen. Maar onze opdrachtgevers gebruiken de producten ook voor subsidieaanvragen, zoals BRIM, FSC en SNL.

[1] natuur, parken, groene monumenten, openbare ruimte etc.