advies & ingenieursbureau

Natuur op het netvlies krijgen van álle gemeentemedewerkers

Hoe krijg je natuur bij de juiste gemeentemedewerkers op het netvlies? En wat moeten zij dan weten? Ecogroen bracht samen met de medewerkers van gemeente Nieuwegein de wensen en behoeften in kaart. Het resultaat zijn praktische adviesrapporten waarmee nieuwe kansen en kwetsbaarheden rondom biodiversiteit sneller ontdekt en opgepakt worden.

Binnen een gemeente krijgen niet alleen ecologen met natuur te maken. Als gemeente moet je namelijk voldoen aan de natuurwetgeving én wil je de kwaliteit van het groen in de openbare ruimte verhogen. Dus ook vergunningsverleners, handhavers, teamleiders en beleidsmedewerkers krijgen ermee van doen.

Gemeente Nieuwegein klopte daarom bij Ecogroen aan. Wat moeten medewerkers van verschillende afdelingen over natuur weten? Tijdens masterclasses en werksessies hebben we samen met hen de vragen en wensen in kaart gebracht. Hierdoor werd ook direct duidelijk welke kennis nog ontbrak. Omdat iedere afdeling zijn eigen werkprocessen heeft, was maatwerk nodig.

(tekst gaat verder onder de foto)

Meer bewustwording en draagvlak

Medewerkers bleken al ontzettend veel goed te doen rondom de wettelijke verplichtingen van het natuurbeschermingsrecht en het creëren van de zogeheten ‘groene plus’. Er was vooral behoefte aan een concreet uitvoeringsprogramma met duidelijke kaders en taakverdeling . Ook wilden ze graag een centraal aanspreekpunt.

Alle bevindingen heeft Ecogroen vastgelegd in praktische en constructieve adviesrapporten. Zo kunnen alle medewerkers van gemeente Nieuwegein die met natuur te maken hebben, kansen, ideeën en kwetsbaarheden rondom biodiversiteit sneller signaleren en oppakken. Door dit hele proces is er meer bewustwording en draagvlak ontstaan om zorgvuldig met natuur om te gaan en dat is een geruststellend idee.