advies & ingenieursbureau

Nieuw leven in het veen (C5: Kortenhoef)

De vuurvlinder, moeraskartelblad en grote ratelaar krijgen weer betere overlevingskansen in het laagveengebied vlakbij Kortenhoef. Ecogroen begeleidde hier in het eerste kwartaal van 2015 de uitvoering van het project New LIFE for Dutch Fens, actie C5.

In opdracht van Natuurmonumenten namen we in dit gebied herstelmaatregelen. Dat is nodig omdat de kwaliteit en oppervlakte van het laagveen in Nederland steeds verder afneemt. Het landschapstype verdroogt en groeit dicht met bos. Hierdoor voelen kenmerkende dier- en plantensoorten zich niet langer thuis.

Op toekomst voorbereid

Ecogroen verwijderde in samenwerking met aannemer Oostrum BV. bomen uit het gebied en plagde de bodem af tot net onder het waterpeil. Om het laagveen toegankelijk te maken voor de werkzaamheden, plaatste Oostrum BV. meer dan 1.000 rijplaten. De uitvoering is afgerond en het gebied is weer vernat. Een goed uitgangspunt voor het waardevolle laagveengebied om zich in de nabije toekomst weer ten volle te kunnen ontwikkelen.