advies & ingenieursbureau

Plan voor ontsnippering Bergherbos

Het Bergherbos van Natuurmonumenten (gemeente Montferland) en het Duitse Eltenberg worden van elkaar gescheiden door de A3. Vooral soorten van heide en heischrale graslanden (vlinders en reptielen) hebben daar last van: populaties raken ingesloten en worden kwetsbaar. Met behulp van een Europese Interreg-subsidie onderzocht Ecogroen maatregelen voor een betere verbinding tussen deze twee gebieden.

Gezonde populaties hebben voldoende leefruimte nodig. Infrastructuur vormt vaak een barrière. Zo ook op de Nederlands-Duitse grens bij het Bergherbos. Er zijn wel plannen voor een grotere robuuste verbinding tussen de Veluwe en het Reichswald, maar die komen moeilijk van de grond. Natuurmonumenten maakt zich zorgen om kwetsbare soorten en vroeg Ecogroen om alvast lokale maatregelen voor ontsnippering in kaart te brengen.

Verbinden en herstellen

Ecogroen heeft alle maatregelen op een rij gezet, overzichtelijk gerangschikt naar complexheid en kosten. Een van de meest efficiënte maatregelen blijkt het aanleggen van een faunastrook met heischrale vegetatie op het recreantenviaduct over de A3.

Duits onderzoek wijst daarnaast uit dat het grootste deel van de reptielensoorten op de Eltenberg dreigt uit te sterven of al is uitgestorven, omdat de heide verbost. Het is dus ook van belang om, tegelijkertijd met ontsnipperen, die heide te herstellen.

Uitdaging van grensoverschrijdend werken

Grensoverschrijdend ontsnipperen is extra uitdagend, omdat beleid, programma’s en budgetten zelden tot over de grens reiken. Bovendien heb je met verschillende grondeigendommen te maken. Het onderzoek heeft een rij praktische maatregelen opgeleverd die (bij wijze van spreken) morgen al kunnen worden uitgevoerd. Het geeft Natuurmonumenten concrete handvatten; de kunst is nu om ze op de juiste plek te laten landen. Straßen NRW (het Duitse Rijkswaterstaat en beheerder van de A3) zou die juiste plek kunnen zijn.