advies & ingenieursbureau

Resultaat rietherstel Veluwemeer

Ecogroen begeleidde in opdracht van Recreatieschap Veluwerandmeren het rietherstelproject aan het Veluwemeer. Bestaande rietzones zijn geplagd en uitgebreid, daarnaast zijn paaiplaatsen voor vissen aangelegd en een oude strandwal hersteld. Doel: beter leefmilieu voor limnofiele vissen en verbetering van de broedbiotoop van Grote karekiet en Roerdomp. Bekijk hier het resultaat van boven (OKMediaProducties):

error: Content is protected !!